229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w tym roku z powodu pandemii miały zmieniony, symboliczny charakter.

Kieleckie uroczystości, które poprzedziła polowa msza święta w intencji Ojczyzny, odbyły się w Parku Miejskim przy pomniku Stanisława Staszica. Wzięli w nich udział przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści i samorządowcy. Władze Kielc reprezentowali prezydent Bogdan Wenta oraz jego zastępca Marcin Różycki.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podkreślił, że Konstytucja 3 Maja  dała podwaliny dla nowoczesnego państwa.

- Cytując słowa świętego św. Jana Pawła II można powiedzieć, że wolność zawsze jest wyzwaniem, a władza jest wyzwaniem wolności nie można jej sprawować inaczej jak tylko służąc – powiedział Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski.

Skromne uroczystości ograniczyły się do krótkich wystąpień i złożenia kwiatów przy pomniku. Wieniec od społeczeństwa, wspólnie złożyli wojewoda świętokrzyski, marszałek województwa oraz prezydent Kielc Bogdan Wenta.

- To święto narodowe łączy nas, tak jak wczoraj obchodziliśmy dzień flagi narodowej, a pierwszego maja rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, są to symboliczne dni. Cieszmy się historią, cieszmy się barwami narodowymi i tym, że powstał dokument praw jakim jest konstytucja – powiedział Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą po amerykańskiej na świecie ustawą zasadniczą, która wprowadzała trójpodział władzy - na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja przyjęta 3 maja 1791 roku zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką, zlikwidowała liberum veto i wolną elekcję.

Powrót na początek strony