39 lat temu wprowadzono w Polsce stan wojenny

W Kielcach odbyły się obchody 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pod tablicą pamiątkową na budynku Aresztu Śledczego na Piaskach, złożono kwiaty i zapalono znicze. W uroczystości uczestniczyli Prezydent Kielc Bogdan Wenta, przedstawiciele władz województwa, parlamentarzyści oraz delegacje Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i Staropolskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Kielcach.

Natomiast o godzinie 11.00 w kieleckiej bazylice katedralnej biskup Jan Piotrowski odprawił mszę świętą w intencji ofiar stanu wojennego i Ojczyzny. Po nabożeństwie delegacje złożyły kwiaty przed figurą bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystości uczestniczyli Szczepan Skorupski, Sekretarz Miasta Kielce, kieleccy radni oraz przedstawiciele parlamentu, władz województwa i NSSZ "Solidarność".

Ponadto w 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w oknach milionów domów, ale także urzędów, szkół i innych instytucji, 13 grudnia, o godz. 19:30, zapłoną świece – symbol upamiętniający ofiary stanu wojennego.

Instytut Pamięci Narodowej zachęca wszystkich do udziału w akcji „Zapal Światło Wolności”. Uczcijmy pamięć poległych w starciach z milicją, śmiertelnie pobitych na komisariatach, a także zwykle zapomnianych, zmarłych z powodu braku opieki medycznej. Cześć Ich pamięci!

W akcji może wziąć udział każdy, zapalając świeczkę w oknie lub wirtualnie na stronie swiatlowolnosci.ipn.gov.pl

Stan wojenny w Polsce został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) tymczasowego, niekonstytucyjnego organu władzy, ale faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych.

Po północy, 13 grudnia 1981 roku na ulice polskich miast wyjechały czołgi, pojawiły się oddziały ZOMO, MO i żandarmerii wojskowej. Władze komunistyczne wprowadziły godzinę milicyjną, wyłączono telefony, ograniczono wolność zgromadzeń, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka.

W dużych zakładach przemysłowych rozpoczęły się strajki, wiele z nich zostało brutalnie spacyfikowanych. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tysięcy osób. W sumie w czasie stanu wojennego liczba aresztowanych sięgnęła 10 tysięcy.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, do Aresztu Śledczego w Kielcach trafiali internowani opozycjoniści z regionu. Pierwsze aresztowania zaczęły się już w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. W tym areszcie zatrzymano niemal 500 działaczy.

Stan wojenny został odwołany 22 lipca 1983. Dokładna liczba osób, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć, nie jest znana. Przedstawiane listy ofiar liczą od kilkudziesięciu do ponad stu nazwisk. Nieznana pozostaje również liczba osób, które straciły zdrowie na skutek prześladowań, bicia w trakcie śledztwa czy też podczas demonstracji ulicznych.

Powrót na początek strony