Anna Kibortt nową Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Kielce

Nową Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Kielce została Anna Kibortt. W środę podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce, radni podjęli uchwałę w tej sprawie. Za jej przyjęciem, w trakcie tajnego głosowania, zagłosowało 19 radnych. 3 osoby były przeciw.

Porządek nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce zwołanej zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek 9 radnych Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 16.30 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 – w trybie zdalnym z zastrzeżeniem, iż głosowanie w punkcie 6 odbędzie się w trybie tajnym zgodnie z paragrafem 45 ustęp 12 Statutu Miasta Kielce.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta Kielce.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz objętego tym porządkiem projektu uchwały.
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
  4. Przedstawienie, przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, przyjętych przez tę komisję, zasad głosowania tajnego.
  5. Zgłaszanie radnych - kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
  6. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru radnego (radnej) na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kielce.
  7. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony