Dane osobowe mieszkańców Kielc nie zostały udostępnione

Z uwagi na obowiązujący stan prawny, jako Prezydent Miasta odmówiłem udostępnienia danych osobowych mieszkańców Kielc zawartych w spisie wyborców - poinformował Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

O powyższej decyzji Prezydent Miasta Kielce poinformował we wtorek zarząd Poczty Polskiej S.A.

 

W treści pisma czytamy m.in.

  "W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 kwietnia 2020 roku dotyczący udostępnienia danych ze spisu wyborców odmawiam udostępnienia żądanych danych. Uwzględniając aktualny stan prawny brak jest norm prawa powszechnie obowiązującego, które pozwalałyby na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Podstawy prawnej dla wskazanych czynności nie może stanowić w szczególności art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695). Zgodnie z art. 99. „Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej”. W obowiązującym stanie Poczta Polska S.A. nie może realizować żadnych zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta. Znamiennym jest bowiem, że proces legislacyjny ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 roku o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP nie został zakończony.

Dołączona do wniosku decyzja Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku (BPRM.4820.2.3.2020), która nakazuje realizację działań przez Pocztę Polską polegającą na podjęciu niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w trybie korespondencyjnym również nie stanowi podstawy do przekazania żądanych we wniosku danych. Aktualny stan prawny bowiem nie przewiduje żadnej formy głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z art. 102 pkt 4 ustawy antycovidowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja  2020 r. nie stosuje się przepisów dot.  głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 2019, poz. 684 ze zm.)".

 

Pełna treść korespondencji znajduje się w poniższych załącznikach. 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. odpowiedz_prezydenta_miasta_kielce.pdf PDF 1.95 MB
2. pismo_poczty_polskiej.pdf PDF 1.41 MB
Powrót na początek strony