Debata podczas sesji absolutoryjnej

Przewodniczący Rady Miasta informuje, że na dzień 24 czerwca 2021 r. zaplanowana jest sesja absolutoryjna, podczas której odbędzie się m. in. debata nad „Raportem o  stanie gminy Kielce za 2020 rok".  W debacie głos zabierać mogą mieszkańcy po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu.

Szczegółowe informacje znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót na początek strony