Do 10 maja można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego

Do podziału będzie rekordowa kwota – 8 400 000 zł. Tak jak w poprzednich latach projekty mogą być zgłaszane wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.bo.kielce.eu. Dla osób, które nie posiadają dostępu do komputera bądź internetu udostępniony został punkt w Urzędzie Miasta przy ul. Strycharskiej. Na pomysły od kielczan czekamy do 10 maja br.

- Zachęcam mieszkańców do włączenia się w kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu narzędziu poznajemy potrzeby kielczan. Jak co roku liczymy na kreatywność na etapie zgłaszania projektów oraz zaangażowanie i aktywność w czasie głosowania – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Kwota przeznaczona na projekty wynosi 8 400 000 zł, w tym: 5 000 000 zł na inwestycyjne duże, 2 100 000 zł na inwestycyjne małe, 1 000 000 zł na „zielone” i 300 000 zł na nieinwestycyjne.

Zapraszamy na warsztaty pisania projektów

8 maja w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 52, w  godzinach 15 – 18 odbędzie się spotkanie warsztatowe, którego tematem będzie m.in. prawidłowe pisanie i zgłaszanie projektów w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 

Projektem może być każda inicjatywa mieszkańców, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca społeczności lokalnej, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, proekologiczny, sportowy.

Jak i gdzie zgłosić projekt?

Swoje pomysły można zgłaszać do 10 maja br. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego  na stronie internetowej www.bo.kielce.eu. Osobom, które nie posiadają dostępu do komputera lub internetu miasto zapewniło możliwość zgłoszenia projektu w punkcie w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 15. 

Lista wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców Kielc projektów zostanie opublikowana 16 maja. Następnie projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie poznamy 1 września. W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy będą mieli 7 dni na złożenie odwołania od tej oceny. Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana 22 września i już od tego dnia mieszkańcy miasta będą mogli głosować na swoich faworytów.  Na oddanie głosu mieszkańcy będą mieli czas do 5 października. Zwycięskie projekty poznamy najpóźniej 19 października br.

Plakat_vA3_page-0001.jpg

Powrót na początek strony