Jak planować przyjazne, zielone inwestycje?

Miasto Kielce przygotowało „Katalog dobrych praktyk w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury Miasta Kielce”. Jego zadaniem jest popularyzowanie wiedzy na temat możliwości walki z negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Wydawnictwo informacyjne powstało w oparciu o wytyczne „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do 2030 roku”.

Poradnik jest adresowany do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców, którzy czują się odpowiedzialni za przyszłość miasta.

W opracowaniu można znaleźć rozwiązania techniczne zróżnicowanych obiektów błękitno-zielonej infrastruktury Miasta Kielce tj.: stawy retencyjne, niecki bioretencyjne, ogrody deszczowe, zielone przystanki autobusowe, zielone dachy budynków, zielone fasady i ściany, deszczowe place zabaw dla dzieci, które zostały podzielone na 6 kategorii.

Opisane zostały przykłady rozwiązań wraz z informacjami dotyczącymi efektywności ekonomicznej wybranych działań oraz miejsca, w których takie obiekty mogłyby powstać zwiększając możliwości retencyjne danych obszarów.

Z podpowiedzi mogą korzystać osoby, które chcą stosować projekty inspirowane przyrodniczymi usługami ekosystemowymi jako znaczące uzupełnienie tradycyjnej infrastruktury w swoim otoczeniu i budowaniu wizerunku miasta przyjaznego dla wszystkich żywych istot.

Katalog dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 30% oraz Urzędu Miasta Kielce - 70%.

Katalog informacyjny w wersji PDF.

Powrót na początek strony