Kielce pozyskały środki na rozwój Środowiskowych Domów Samopomocy

Dzięki wsparciu finansowemu przy ul. Pietraszki powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C, w którym wsparcie znajdzie 40 osób, a w ŚDS przy ul. Urzędniczej od października utworzone zostaną dwa nowe miejsca.

We wtorek, 9 maja Gmina Kielce reprezentowana przez Magdalenę Gościniewicz, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Iwonę Kumor, głównego księgowego Ośrodka podpisała umowę na finansowanie zadania realizowanego w ramach „Rozwoju Sieci Ośrodków Wsparcia dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi  w 2023 roku” z wojewodą świętokrzyskim, Zbigniewem Koniuszem. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 3.194.681,55 zł.

Ponad 3,1 mln zł zostanie przeznaczone na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Pietraszki 15 na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C.

- Inwestycja jest szczególnie ważna i spełnia oczekiwania niepełnosprawnych mieszkańców Kielc oraz ich rodzin i opiekunów. Na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez Fundację Gramy z Tobą wynika, że na terenie naszego miasta istnieje potrzeba utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C z przeznaczeniem dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Wsparciem będziemy mogli objąć 40 osób – mówi Magdalena Gościniewicz, dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Nowo tworzony Środowiskowy Dom Samopomocy będzie się mieścił w ośrodku w dzielnicy Białogon.  Ośrodek składa się z trzykondygnacyjnego budynku, działki ze stawem oraz terenem leśnym. Posiada zaplecze gastronomiczne, salę gimnastyczną i kaplicę. 

Dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych Środowiskowy Dom Samopomocy stanowić będzie zaplecze do rozwoju społecznego i samokształcenia ich podopiecznych.

Zadaniem Domu będzie wspieranie uczestników, ich rodzin i opiekunów poprzez: kształtowanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (w formie różnorakich treningów) opiekę pielęgniarską i rehabilitację fizyczną, współpracę z rodzinami osób korzystających z działalności Domu, poradnictwo, informację, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

- Jak najszybciej ogłosimy przetarg na wykonanie zadania. Prace musimy zakończyć w listopadzie, bo już otrzymaliśmy ponad 77 tysięcy złotych na prowadzenie tego Domu w grudniu – informuje Magdalena Gościniewicz.

Na terenie Miasta Kielce funkcjonuje obecnie 8 środowiskowych domów samopomocy, z czego 3 prowadzone przez organizacje pozarządowe i 5 przez gminę Kielce. Stale rozwijająca się świadomość mieszkańców miasta na temat potrzeby ochrony zdrowia psychicznego pociąga za sobą konieczność zaspokajania potrzeb w zakresie rehabilitacji społecznej osób chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo. Nowo tworzony Środowiskowy Dom Samopomocy stanowić będzie odpowiedź na to zapotrzebowanie.

Miasto Kielce otrzymało także ponad 15 tys. zł na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Urzędniczej 16a oraz na zwiększenie w 2023 r. dotacji na uczestnika zajęć z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu.

Łącznie do województwa świętokrzyskiego na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi trafiły z rezerwy celowej budżetu państwa prawie 4 mln zł. Środki finansowe otrzymały także Gmina Morawica i Busko Zdrój.

- Dzięki temu programowi nie będzie białych plam, jeżeli chodzi o opiekę nad osobami, które potrzebują naszej wrażliwości i wsparcia. A wszystko po to, aby te osoby nie były wykluczone poza nawias społeczny. Osób, które potrzebują naszej pomocy jest rzeczywiście dużo. Chcemy wyrwać te osoby z bezradności i poczucia bezsensu oraz przywracać do aktywności - powiedział Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski.

Powrót na początek strony