Kielczanie solidarni z osobami z niepełnosprawnościami

Po raz 20. w Kielcach odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W Marszu Godności i spotkaniu integracyjnym w Parku Miejskim udział wzięli: wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska, kielecki radny Arkadiusz Ślipikowski i Jarosław Bukowski oraz Jerzy Pióro, pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. osób niepełnosprawnych.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone co roku 5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych XX wieku. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dzień Godności ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz prezentację ich osobowości, umiejętności i osiągnięć. Obchody dnia są szczególną okazją do refleksji na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. 

Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach, które od 30 lat działa na rzecz mieszkańców Kielc wspierając edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Stowarzyszenie prowadzi w Kielcach: Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy,  Ośrodek Wczesnej Interwencji, Klub Terapeutyczno-Integracyjny, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci I Młodzieży, a także Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Wczesna Interwencja” oraz Mieszkanie Treningowe.

Kielecki Marsz Godności odbył się po raz 20. Spotkanie w Parku Miejskim uświetniły występy artystyczne dziecięcych i młodzieżowych zespołów muzycznych i tanecznych - wychowanków placówek prowadzonych przez PSONI Koło w Kielcach.  

Powrót na początek strony