Kielecki park miejski czeka rewaloryzacja

Park miejski imienia Stanisława Staszica w Kielcach doczeka się rewaloryzacji. Modernizacja obejmie cały obszar parku, w tym  teren nad stawem. Prace dotyczyć będą zieleni, nawierzchni, małej architektury oraz innych  elementów np. murku i schodów od ul. Solnej. W wyniku planowanych prac zwiększy się powierzchnia terenu biologicznie czynnego.

Prace zostały podzielone na trzy etapy. W pierwszym etapie zaplanowano pielęgnację zabytkowej zieleni, to przygotowania do dalszych plac przewidzianych na kolejne lata.

Kolejny etap to prace budowlane. Nawierzchnie asfaltowe i betonowe zostaną zastąpione nawierzchniami wodoprzepuszczalnymi. Będą to mineralne nawierzchnie stabilizowane żywicznie, które są podobne do nawierzchni historycznych, używanych dawniej w parkach, a jednocześnie zachowują walory użytkowe nawierzchni współczesnych. Takie rozwiązanie stosuje się w celu "rozbetonowania" terenu poprawiając warunki dla rozwoju korzeni oraz zachowując wygodę użytkowania.

Zaplanowana jest wymiana małej architektury (betonowe ławki i blaszane kosze), elementy te zyskają prostą formę, ale nawiązującą do historycznych ławek i koszy. Dodatkowym  wyposażeniem, które pojawi się w parku będą tablice informacyjne, stojaki rowerowe oraz inne elementy np. niskie barierki przy niektórych nasadzeniach, czy słupki ograniczające wjazd pojazdów mechanicznych.  

Ostatnim etapem będą nasadzenia. Zaplanowane jest uzupełnienie drzew w alei głównej oraz innych fragmentach parku. Nowymi rabatami z bylinami i krzewami zaakcentowane zostaną najważniejsze pod względem kompozycji i funkcji miejsca w parku: wejścia od ul. Jana Pawła II, pomnika Staszica, polana przed dawną ptaszarnią, otoczenie placu przed muszlą i pomnika S. Żeromskiego, a także wejścia do parku od ul. Zamkowej i Staszica, teren nad stawem. Pojawią się także nasadzenia runa parkowego, roślin okrywowych oraz paproci w miejscach o dużym zacienieniu.

Nie ulegnie zmianie charakter nawierzchni placu przed muszlą, pozostanie on klinkierowy. Projekt zakłada remont, przełożenie oraz uzupełnienie zużytej technicznie nawierzchni.

Prognozowane koszty przedsięwzięcia to 11 milionów złotych.

Powrót na początek strony