Kolejka przed urzędem, przepraszamy za niedogodności

W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca br. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca, przebywający czasowo w Kielcach w dniu wyborów, może głosować jeżeli złoży - do 23 czerwca, pisemny wniosek o dopisanie do Spisu Wyborców. Był na to czas począwszy od dnia zarządzenia wyborów, czyli od 3 czerwca. Ci, którzy sprawę zostawili na ostatnią chwilę muszą się liczyć z kolejką.

- Przepraszamy za niedogodności, które powstały w wyniku stanu epidemii, prosimy Państwa o cierpliwość. W siedzibie ratusza przy ul. Szymanowskiego 6 zostało zorganizowane specjalne stanowisko, gdzie pracownik zajmuje się tylko i wyłącznie przyjmowaniem wniosków o dopisanie do Spisu Wyborców. Zapewniam, że wszystkie osoby, które zechcą głosować będą do tego Spisu dopisane - podkreśla Anna Nawrocka, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.

Więcej informacji i niezbędne dokumenty

Powrót na początek strony