Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City"

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City". Spotkania konsultacyjne dla zainteresowanych mieszkańców Kielc odbędą się w dniach 7-8 lipca o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Kielce Rynek 1.

- Zapraszam mieszkańców miasta Kielce, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się w proces opracowywania strategii rozwoju naszego miasta, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych - mówi Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Strategia miasta Kielce będzie dokumentem wyznaczającym cele rozwoju naszego miasta w odniesieniu do wszystkich sfer jego funkcjonowania. Dokument ten obejmie zagadnienia w długim czasookresie oraz pomoże wskazać narzędzia, jakie należy wykorzystać, aby te cele zostały osiągnięte.

Nowa strategia będzie w procesie zarządzania miastem Kielce planem działania, według którego powinny postępować władze lokalne, chcąc skutecznie osiągać założone w niej cele. Dokument ten pomoże jak najefektywniej wykorzystywać posiadane zasoby z uwzględnieniem wszystkich czynników zewnętrznych, w tym również potencjału finansowego miasta.

- Konsultacje obejmują teren całego miasta, gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i ich związki, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy - wyjaśnia prezydent Bogdan Wenta. - Konsultacje rozpoczęły się w dniu 23 czerwca 2021 roku i potrwają do 29 lipca 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Kielce oraz na portalu Idea Kielce. Zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w ten proces, zapoznania się z przygotowywanymi przez nas informacjami i przekazania swoich uwag do projektu.

 

Formy konsultacji:

  • Ankieta na platformie Idea Kielce (https://konsultacje.kielce.eu)
  • Papierowe formularze zgłaszania uwag:

               - Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
               - Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
               - Urząd Miasta Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce

  • Spotkania konsultacyjne online
  • Fokusowe spotkania konsultacyjne na żywo

 

O wynikach konsultacji Prezydent Miasta Kielce poinformuje na oficjalnej stronie internetowej miasta w terminie do 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

 

Konsultacje Społeczne projektu "Strategii Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City"

 

ogloszenie_prezydenta_miasta_kielce.png

Powrót na początek strony