Mapping na kieleckim Rynku w 100. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego

Wielkoformatową animację komputerową 2D z elementami 3D (tzw. mapping) można było oglądać w piątek na kieleckim Rynku.

10-minutowa efektowna projekcja została kilkakrotnie wyświetlona na budynku Urzędu Miasta Kielce (od strony Rynku). W scenariuszu animacji znalazły się odniesienia do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości, nieocenionej roli bogactw Górnego Śląska i przebiegu III powstania śląskiego.

Projekt "WIZUALIZACJA PATRIOTYCZNA - III POWSTANIE ŚLĄSKIE" realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości. Niezbędne materiały do wyświetlenia animacji pochodzą z Biura Programu „Niepodległa”, które udostępnia pliki bezpłatnie jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym instytucjom kultury, szkołom i innym podmiotom, które podejmą się przygotowania wydarzenia w swoich miastach i gminach, na bezpłatnej licencji niewyłącznej.

Producentem widowiska multimedialnego jest Biuro Programu „Niepodległa”, a jego realizacja została sfinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Przygotowanie pokazu koordynowało Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce.   

Powrót na początek strony