Miasto czeka na sportowych ambasadorów. Nabór wniosków trwa do 11 lutego

Miasto czeka na sportowych ambasadorów. Nabór wniosków trwa do 11 lutego
KS Stella

Miejski program „Promocja miasta Kielce w roku 2022 przez kieleckich sportowców” jest skierowany do sportowców indywidualnych. W ubiegłym roku poprzez swoje wyniki sportowe i obecność na arenach krajowych i międzynarodowych Kielce promowało 15 osób.

Udział w realizacji działań promocyjnych miasta, może zgłosić sportowiec, który łącznie spełnia

następujące warunki:

1) uprawia indywidualnie dyscyplinę sportu mieszczącą się w ramach programu Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich, objętą systemem współzawodnictwa sportowego w kategorii senior,

2) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto Kielce,

3) posiada aktualną licencję sportową bądź inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym i czynnie uczestniczy w rywalizacji sportowej w oficjalnych zawodach na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w okresie realizacji działań promocyjnych na rzecz Miasta Kielce,

4) w roku 2021 zdobył indywidualnie złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów lub brał udział w co najmniej w jednej z następujących imprez:

a) Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie,

b) Mistrzostwa Świata,

c) Mistrzostwa Europy.

Regulamin programu dopuszcza do udziału w realizacji działań promocyjnych sportowca będącego w kategorii wiekowej młodzieżowiec, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych powyżej.

Zgodnie z regulaminem programu zawodnicy poprzez swoje wyniki sportowe, obecność na arenach krajowych i  międzynarodowych oraz  sukcesy sportowe mają promować Kielce w kraju i za granicą m.in. przez eksponowanie herbu miasta na strojach, promowanie Kielc w mediach społecznościowych na profilach sportowca lub klubowych, a także udział w przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez miasto.

Sportowcy będą zobowiązani także do złożenia oświadczenia o promowaniu zdrowego stylu życia, przestrzeganiu zasady fair play w rywalizacji sportowej w okresie trwania umowy.   

Wnioski składane są do Prezydenta Miasta Kielce za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu do 11 lutego 2022 r. do godz. 15.00.

Należy je składać osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pokój nr 12 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Referat Sportu i Turystyki, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6 (liczy się data stempla pocztowego).

Do oceny wniosków prezydent Kielc powoła specjalną komisję.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie i jego regulamin można znaleźć w Zarządzeniu Nr 18/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 stycznia 2022 r. 

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 18_2022 z dnia 14 stycznia 2022.pdf PDF 780,87 KB
Powrót na początek strony