Na sesji Rady Miasta Kielce interweniowała Straż Miejska

W dniu 01.12 2022 r. podczas sesji Rady Miasta Kielce obecni tam strażnicy miejscy interweniowali wobec pijanego mężczyzny, który awanturował się podczas obrad. Mężczyzna zakłócał przebieg sesji zaczepiając innych uczestników oraz wykrzykując wulgaryzmy.

Po interwencji patrolu Straży Miejskiej na sali plenarnej Urzędu Miasta, przez dodatkowo wezwanych funkcjonariuszy Straży Miejskiej, mężczyzna został przewieziony do Komisariatu III Policji. Tam przekazano mężczyznę funkcjonariuszom Policji do dalszych czynności w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariuszki, znieważeniem funkcjonariusza w związku z pełnionymi czynnościami służbowymi oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego, w tym używaniem słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym.

W Komisariacie Policji przebadano mężczyznę alkomatem ustalając, że w wydychanym powietrzu miał jeden promil alkoholu.

Wszystkie czynności wobec osoby zakłócającej ład i porządek publiczny na sali sesyjnej podejmowali funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kielcach, którzy wykazali się profesjonalizmem, skutecznością i szybką reakcją na zaistniałą sytuację.

W tej chwili przekazano dalsze czynności funkcjonariuszom Policji względem mężczyzny w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i wykroczeniem.

źródło: Straż Miejska w Kielcach

Powrót na początek strony