Nagrody w konkursie „Kielce - Moje Miasto w 2021 roku” wręczone

W miniony piątek poznaliśmy zwycięzców konkursu plastycznego „Kielce - Moje Miasto w 2021 roku”. Dziś laureaci z każdej z trzech kategorii wiekowych otrzymali nagrody z rąk prezydenta Bogdana Wenty.

Uroczystość odbyła się w Sali Posiedzeń Rady Miasta Kielce, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych, związanych z obowiązującym stanem epidemii COVID-19.

Do udziału w konkursie zgłoszono ponad 320 prac. Największą część stanowiły te nadesłane przez najmłodszą grupę.

- Podziękowania dla wszystkich uczestników za udział w konkursie, za ich wysiłek i przede wszystkim kreatywność, szczególnie w tym trudnym czasie – powiedział prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

Nagrody rzeczowe otrzymali laureaci miejsc I-III oraz uczestnicy wyróżnieni.

Podpisane przez prezydenta Kielc dyplomy trafią do wszystkich uczestników konkursu „Kielce - Moje Miasto w 2021 roku”. Zostaną dostarczone pod koniec przyszłego tygodnia do macierzystych szkół, przedszkoli i placówek uczestników.

Powrót na początek strony