Nowy zastępca dyrektora MBP w Kielcach

Ewelina Iwan została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Ewelina Iwan objęła stanowisko w drodze awansu wewnętrznego z dniem 01 stycznia 2021 roku na wniosek Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta i Związków Zawodowych działających w MBP w Kielcach.

W uroczystym wręczeniu nominacji Ewelinie Iwan uczestniczyli zastępca prezydenta Kielc Marcin Różycki, dyrektor MBP Anna Żmudzińska oraz grono pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Ewelina Iwan uzyskała tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej w 2003 r. na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Od lutego do maja 2004 r. odbywała staż w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach przygotowujący do zawodu bibliotekarza. W Bibliotece jest zatrudniona od 23 kwietnia 2008 r. Od 1 kwietnia 2020 r. zdobywała doświadczenie jako kierownik filii nr 10 na osiedlu Bocianek.

W ostatnim czasie brała udział w takich projektach jak: Europejski Korpus Solidarności, Ambasador Czytelnictwa, Kultura Online, Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, Zima w mieście, Lato w mieście, Biblioteczny Klub Maluszka „Mamy Relax”, Rodzinny piKniCK na trawie, Wszystkiego dobrego dla chorego, Świąteczna paka dla bezdomniaka, Jarmark Bożonarodzeniowy, Książka na telefon, Bookcrossing i wielu innych. Pomagała w tworzeniu Mediateki w Kielcach i organizacji wydarzeń związanych z jej otwarciem. Pozyskiwała sponsorów oraz partnerów wydarzeń bibliotecznych. Prowadziła staże, współpracowała z wolontariuszami oraz różnymi instytucjami kultury. Jest osobą kreatywną, energiczną i przedsiębiorczą. Ma wiele planów na przyszłość związanych z rozwojem kieleckich bibliotek i organizacją interesujących wydarzeń kulturalnych.

Powrót na początek strony