Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w 2020 roku

Kuleczka, trafiła do schroniska w Dyminach, bo właściciel nie mógł dłużej się nią zajmować. Jest szansa, że suczka wróci do swojego pana, ale tutaj jest prawie setka psów i kotów, które czekają na swoją szansę i nowy dom.

- Obecnie prawdopodobnie z powodu koronawirusa mamy mało przyjęć, mało jest zgłoszeń zwierząt bezdomnych, a dużo adopcji zwłaszcza psów – mówi Justyna Kurek ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.

Ale schronisko może się zapełnić, gdy pojawią się wiosenne mioty psów i kotów. Zapewnienie im opieki należy do zadań własnych gminy. Na ostatniej sesji 23 kwietnia, radni przyjęli tegoroczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kielce. Na jego realizację z budżetu miasta Kielce przeznaczono  1 310 000 złotych.

 

Gmina Kielce w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapewnia:

1) Całodobową opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, w tym:

  • właściwe żywienie i optymalne warunki bytowe,
  • właściwą opiekę weterynaryjną przetrzymywanym zwierzętom,
  • pielęgnację i profilaktykę w zapobieganiu chorobom zakaźnym.

2) Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych.

3) Opiekę nad kotami wolno żyjącymi poprzez opiekę weterynaryjną nad nimi, ich kastrację oraz dokarmianie. Dokarmianie odbywać się będzie w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz 1 października do 31 grudnia.

 

Lista zadań jest długa, ich realizacją głównie zajmuje się schronisko w Dyminach. - Zwierzak do nas trafia jest sprawdzany czy nie posiada mikroczipa w celu ustalenia czy nie ma właściciela, jeśli go nie ma to czipujemy zwierzę, odrobaczamy, szczepimy, a po kwarantannie są kastrowane i przeznaczone do adopcji – mówi Justyna Kurek ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.

Ale nie wszystkie bezdomne zwierzęta mogą trafić do schroniska. W tym roku miasto planuje więcej działań edukacyjnych związanych z opieką nad dziko żyjącymi kotami czy ptakami, które często są dokarmiane przez mieszkańców. Miasto ich wspiera, ale chce uregulować zasady prowadzenia tych działań w uzgodnieniu ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

- Czyli jeśli dokarmiany te koty w danym miejscu, to chcielibyśmy, żeby to miejsce było zaakceptowane przez mieszkańców lub osoby, które odwiedzają to miejsce, żeby nie przeszkadzać innym uczestnikom życia społecznego – mówi Aleksandra Woźniak-Czaplarska, z-ca dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce.

Powstał też Społeczny Zespół do spraw Zapobiegania Bezdomności Zwierząt, którego działalność ma być szersza niż tylko walka z bezdomnością psów czy kotów. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji pro zwierzęcych, Straży Miejskiej, schroniska w Dyminach czy Powiatowy Lekarz Weterynarii.  Celem jest podniesienie wrażliwości ludzi wobec potrzeb zwierząt i zapobieganie ich bezdomności.

 

Informacje dotyczące bezdomnych zwierząt na terenie Kielc można zgłaszać:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach

  • w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu: 41-361-67-24,
  • w godzinach 16:00 – 8:00 pod numerem telefonu: 517-666-545,

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce w godzinach pracy urzędu, Straż Miejska w Kielcach – całodobowo.

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w przypadku podania przez dzwoniącego danych osobowych oraz udzielenia niezbędnych informacji mogących pomóc w identyfikacji i odłowieniu zwierzęcia.

Powrót na początek strony