Pilotażowy projekt tzw. "małej retencji"

W obliczu obecnej sytuacji związanej z suszą, jednym z wyzwań, jakie stoi przed społeczeństwem jest magazynowanie wody. Wiele samorządów zamierza wspierać budowę tzw. systemów małej retencji. Takie działania podejmują również władze Kielc.

- Dostrzegamy dużą potrzebę oszczędzania wody. Dlatego przygotowaliśmy pilotażowy projekt dotyczących ochrony zasobów wodnych i zatrzymywania wód odpadowych na terenie Miasta Kielce. Zarezerwowaliśmy także pieniądze na ten cel w budżecie miasta - przekonuje prezydent Bogdan Wenta.

Dzięki systemom małej retencji, deszczówka czy woda ze stopionego śniegu, zamiast spływać do rzek, może być magazynowana i wykorzystywana później np. do podlewania ogródków. Plany władz miasta są spójne również z propozycjami radnych. Interpelację w tej sprawie złożyła radna Agata Wojda.

 

W ramach systemu dotacyjnego, mieszkańcy Kielc mogliby otrzymać dofinansowanie m.in. na:

  • zakup i montaż zbiorników naziemnych do zbierania wód opadowych
  • zakup i montaż zbiorników podziemnych do zbierania wód opadowych i roztopowych
  • wykonanie studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających, systemów rozsączających
  • wykonanie ogrodów deszczowych
  • budowę zbiornika odkrytego (np. oczka wodnego) wraz z systemem zbierającym wodę opadową i roztopową z terenu nieruchomości, zasilającym ten zbiornik
  • zakup i montaż systemu doprowadzenia wody do zbiornika, odcięcia dopływu wody do zbiornika w momencie jego przepełnienia oraz urządzeń umożliwiających pobór wody ze zbiornika, w szczególności: kran, złącze do podłączenia węża ogrodowego, pompa podnosząca wodę

 

- Realizacja tych zadań będzie ważnym krokiem do zwiększenia odporności miasta na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne. Retencjowaną wodę można wykorzystać np. do podlewania ogródków przydomowych, co pozwoli zaoszczędzić wodnę pitną. Jest to uzasadnione zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie - wyjaśnia prezydent Bogdan Wenta.

Głosowanie nad projektem uchwały odbędzie się na sesji Rady Miasta w dniu 14 maja 2020 r.

Powrót na początek strony