Podziękowania dla Marka Sceliny

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Kielce, w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego władze miasta i radni podziękowali Markowi Scelinie za wieloletnią pracę, zaangażowanie i poświęcenie, z jakim służył miastu i jego mieszkańcom jako Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Marek Scelina na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, pracował przez 18 lat. Po 40. latach pracy zawodowej odszedł na emeryturę.

Przez całe życie zawodowe związany jest z pomocą społeczną. Z jego inicjatywy w Kielcach powstało wiele nowatorskich inicjatyw i rozwiązań w zakresie pomocy społecznej. W tym pionierski program mieszkań chronionych dla seniorów, ośrodki pobytu dziennego dla osób chorych na Alzheimera i rekordowa liczba klubów dla osób po 65 roku życia.

W latach 80. Marek Scelina pracował jako instruktor, a później kierownik biura w Zarządzie Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kielcach.

Od 1989 do 1990 był zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a do roku 1998 – sprawował funkcję zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej. W latach 1998–2002 był dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od lipca do listopada 1998 roku, Marek Scelina sprawował funkcję komisarza rządowego Kielc.

Powrót na początek strony