Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli samorządowych

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca.

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

  • 07.06.2021r. – 11.06.2021r. godz. 15:00 – nabór uzupełniający -  przyjmowanie podań przez placówki
     
  • 29.06.2021r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych
     
  • 29.06.2021r. – 02.07.2021r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola/ szkoły
     
  • 05.07.2021r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

 

Rekrutacja prowadzona będzie według takich samych zasad i kryteriów jak rekrutacja podstawowa, ale nie przez system elektroniczny. Wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami (Wniosek, Oświadczenia) należy złożyć w formie papierowej w każdej z wybranych placówek, lub wysłać emailem  do placówek. (adresy email placówek)

Zapraszamy do rekrutacji dzieci, urodzone w roku 2019, które na dzień 1 września będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone w okresie od 1 stycznia 2019 do 28 lutego 2019r.)

 

Jednocześnie informujemy, że następujące placówki posiadają jeszcze wolne miejsca:
- Przedszkole Samorządowe nr 4
- Przedszkole Samorządowe nr 5
- Przedszkole Samorządowe nr 6
- Przedszkole Samorządowe nr 16
- Przedszkole Samorządowe nr 21
- Przedszkole Samorządowe nr 22
- Przedszkole Samorządowe nr 23
- Przedszkole Samorządowe nr 29
- Przedszkole Samorządowe nr 32
- Przedszkole Samorządowe nr 33
- Przedszkole Samorządowe nr 42
- Przedszkole Samorządowe nr 43
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 13
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 15
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 18
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 22
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 23
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 31 (oddziały przedszkolne)
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 32
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 34 (tylko zerówka szkolna – 5 i 6 latki)
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 39

 

Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą się ubiegać o przyjęcie dzieci 5 i 6 - letnie.

 

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej można składać do wszystkich wybranych placówek.

 

Do pobrania:

Powrót na początek strony