Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych

Rodzinne Ogrody Działkowe, znajdujące się na terenie Gminy Kielce, mogą uzyskać z budżetu gminy dotację celową z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące ich rozwojowi. Dotacja udzielana jest w wysokości 100% kosztów  zadania.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Kielce.

Wnioski o udzielenie dotacji może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania. Dokumenty przyjmowane będą w formie pisemnej do 5 czerwca 2020 r. Można je dostarczyć do Urzędu Miasta Kielce lub przesłać na adres: Urząd Miasta Kielce -Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  udzielania  dotacji  można  uzyskać  w  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce pod numerem telefonu: 41 36 76 665.

Powrót na początek strony