Trwa rekrutacja do projektu „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych”

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt adresowany jest do osób biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego), w szczególności osób z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Punkt rekrutacyjny w Kielcach prowadzi: 
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
ul. Targowa 18/5, parter, 25-520 Kielce
tel. 506 976 134.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób otrzymujących dotację (29 kobiet,14 mężczyzn) w wieku 18 – 29 lat, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, nie uczą się (za wyjątkiem nauki zaocznej), zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie obejmujące:
1. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym.
2. Szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
3. Spotkanie z ekspertem dotacyjnym.
4. Wsparcie finansowe 23.050,00zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
5. Wsparcie pomostowe do 15.600,00 zł netto przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy (2 600,00 zł netto/miesiąc/firmę).

Nie wymagany jest wkład własny – udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej na stronie organizatora

Powrót na początek strony