Uczniowie z V LO promują odnawialne źródła energii

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach, jako jedyna szkoła ponadpodstawowa w Kielcach, zaangażowało się w realizację ogólnopolskiego projektu pn. „Postaw na Słońce”.

Cel projektu, którego głównym organizatorem jest fundacja Banku Ochrony Środowiska to rozpowszechnienie wiedzy o mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), a w szczególności instalacji fotowoltaicznych, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie.

Uczniowie V LO mocno zaangażowali się w realizację I etapu projektu, zgłębiając wiedzę z zakresu m.in. technologii fotowoltaicznej, eko-energetyki oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego.

II etap konkursu skupia się głównie na możliwie jak najszerszym rozpowszechnieniu idei stosowania własnych mikroeletrowni słonecznych. Wspólne cele i potrzeba ochrony środowiska naturalnego, połączyła na tym etapie dwie szkoły - V LO im. ks. P. Ściegiennego oraz Szkołę Podstawową nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach. Tym samym obie szkoły, jako jedyne placówki w Kielcach, zaangażowały się w realizację projektu i jego skuteczną promocję.

- Warto zauważyć, że, choć jako społeczności, reprezentują różne kategorie wiekowe, to łączy ich wspólna potrzeba - dbanie o środowisko, co istotne jest na różnych etapach edukacyjnych - mówi Magdalena Słoma, koordynator projektu z V LO w Kielcach.

Podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu odbyło się 18 maja w formie spotkania online pn. „Postaw na Słońce – debata ekologiczna”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 70 osób, m.in. uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, dyrekcje szkół, przedstawiciele Urzędu Miasta Kielce.

Debata dotyczyła zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE).
- Uczniowie poruszyli wiele ciekawych tematów z zakresu ochrony środowiska. Zaznaczyli konieczność likwidacji konwencjonalnych źródeł energii na rzecz tych odnawialnych. Wskazali problem zanieczyszczenia powietrza, globalnego ocieplenia, kurczących się zasobów źródeł paliw kopalnych. Podczas dyskusji pojawiły się wątki związane z negatywnym wpływem zanieczyszczeń środowiska naturalnego na zdrowie i życie człowieka - zaznacza Magdalena Słoma, koordynator projektu.

Ciekawym elementem spotkania była prezentacja dotycząca uczniowskich propozycji mikroinstalacji fotowoltaicznych dla faktycznie istniejących gospodarstw domowych oraz dla szkół – V LO oraz SP 27. Uczniowie poprzez wywiad, analizę i wyniki kalkulatora energii fundacji BOŚ, wykonali profesjonalne projekty modułów paneli fotowoltaicznych wraz z ich wizualizacją na konkretnym budynku.

Wnioski, do których dotarli, zaskoczyły wszystkich uczestników spotkania. Według analiz uczniów V LO, masa wyemitowanego CO2 do atmosfery przez wszystkie domy w skali roku to 49 320 kg, a roczna emisja dla szkoły – 36360 kg. Ilość 30-letnich dębów, które mogłyby zrekompensować wyemitowany przez domy i szkołę dwutlenek węgla wynosi aż 1610. Na zakończenie przedstawiono podsumowanie, w którym uczniowie podkreślili potrzebę ochrony środowiska naturalnego.

- Korzyści wypływające z Odnawialnych Źródeł Energii dla człowieka i środowiska naturalnego są coraz bardziej zauważalne. Społeczeństwo, a szczególnie my młodzi, zaczynamy rozumieć, że wraz z upływem lat korzystając z konwencjonalnych źródeł energii, pogarszamy stan środowiska, ale przede wszystkim uszczuplamy ich, i tak już bardzo skromny zasób. Nie możemy odkładać na później zadbanie o bezpieczeństwo energetyczne przyszłych pokoleń. Musimy to zrobić - tu i teraz. Nasze życie w coraz większym stopniu uzależnione jest od urządzeń elektrycznych. Gdy doznamy deficytów energii elektrycznej, świat wstrzyma oddech, będziemy w stanie zagrożeni. Zatem szukajmy, badajmy, obserwujmy i uczmy się. Moc płynąca ze słońca jest potężna. Nauczmy się z niej mądrze korzystać - podkreśla Roksana Kruszczak, uczennica V LO.

- Jestem bardzo dumna z naszych uczniów, że w tak trudnym dla nas czasie pandemii i nauki w systemie zdalnym, wykazali się dużym zaangażowaniem i wspaniałą, efektywną pracą. Są inspiracją dla nas wszystkich. Cieszy mnie fakt, że nasza młodzież jest tak mocno zaangażowana w ekologię. To dobry znak na przyszłość - dodaje Justyna Kukułka, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach.

W związku z realizacją projektu „Postaw na Słońce” oraz innych ekologicznych przedsięwzięć uczniowie reprezentujący V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach: Patrycja Jamrożek i Wiktor Łoska, spotkali się z zastępcą prezydenta Kielc Marcinem Chłodnickim, który przekazał im podziękowania i gratulacje za zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz ochrony środowiska.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydenta Kielc Bogdana Wenty.

Powrót na początek strony