W Kielcach zaparkujemy za darmo do czasu odwołania epidemii

Kieleccy radni podczas czwartkowej sesji, przyjęli uchwałę zawieszającą pobór opłat w strefie płatnego parkowania na czas trwania w Polsce stanu epidemii koronawirusa. 

Projekt uchwały przygotował prezydent Kielc, Bogdan Wenta. Wniosek o zawieszenie pobierania opłat w strefie płatnego postoju i obowiązywania abonamentów do czasu zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, przedstawił zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Grzegorz Staszewski.

Radni nie byli w tej kwestii jednomyślni i propozycja wywołała dyskusję. Z jednej strony radni wskazywali, że zrezygnowanie z opłat za parkowanie w centrum może narazić budżet miasta na straty. Niektórzy natomiast zachęcali do zawieszenia strefy płatnego parkowania, podkreślając, że to umożliwi mieszkańcom zmniejszenie kontaktów w komunikacji miejskiej.  Ostatecznie 16 radnych było za zniesieniem opłat, 7 przeciwko, a jedna osoba nie oddała głosu.

Zwolnienie z opłat będzie obowiązywać od 14 dnia po przyjęciu uchwały czyli od 7 maja.

Powrót na początek strony