Wkrótce ruszy inwestycja poprawiająca dostępność komunikacyjną największych szpitali

W Urzędzie Miasta Kielce została podpisana umowa na realizację projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach”. Realizatorem inwestycji będzie firma STRABAG. Przedsięwzięcie, którego wartość to blisko 33 mln zł zostało dofinansowane w 95% z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

- Przebudowa układu drogowego usprawni komunikację i dostępność Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (ŚCO) oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (WSZ) w Kielcach, które są jednymi z największych podmiotów leczniczych w Polsce oraz do usytuowanych w okolicy Poradni Specjalistycznych, Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Domu Pomocy Społecznej – mówi prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

Zakres prac obejmuje:

- rozbudowę skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską poprzez wykonanie bezpośredniego włączenia w ul. Kamińskiego. Ruch na skrzyżowaniu sterowany będzie sygnalizacją świetlną  

- rozbudowę ulicy Kamińskiego poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych oraz wykonanie bezpiecznych ciągów pieszych i rowerowych

- wykonanie nowego połączenia ul. Kamińskiego z ul. Podklasztorną

- rozbudowę skrzyżowania ul. Podklasztornej z ul. Bernardyńską i Kamińskiego do układu skrzyżowania 4-wlotowego

- przebudowę połączenia ulic Podklasztornej i Karczówkowskiej

- poprawę przejezdności ulicy Podklasztornej i Artwińskiego.

W obszarze planowanej inwestycji znajduje się również jedyny w województwie Ogród Botaniczny oraz rezerwat Karczówka. Na ul. Kamińskiego przewidziano kilkadziesiąt miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz parking dla autokarów.

- Łączna długość dróg przewidzianych do budowy wynosi ponad 1,5 km. Ponadto przebudowane zostaną trzy skrzyżowania, w tym jedno zyska sygnalizacją świetlną – wylicza dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, Grzegorz Staszewski.

- Dodatkowo, co jest ważne dla mieszkańców, w ramach inwestycji powstaną także nowe ścieżki rowerowe i ciągi pieszo rowerowe - mówi Małgorzata Jędryszek, pełnomocnik firmy STRABAG. Nowa infrastruktura rowerowa łączyć się będzie z biegnącym w ciągu ul. Jagiellońskiej Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo.

Dzięki inwestycji zwiększy się dostępność największych szpitali oraz zielonych przestrzeni publicznych dla mieszkańców regionu.

Przewidywana wartość inwestycji to 32 802 399,75 zł. Dofinasowanie z Polskiego Ładu (95% kosztów) wyniosło 31 162 279,76 zł, zaś udział własny 1 640 119,99 zł. Realizacja przedsięwzięcia potrwa 20 miesięcy.

Powrót na początek strony