Wspólne obchody ważnych świąt i rocznic

Porozumienie o wspólnej organizacji uroczystości podpisali Prezydent Kielc Bogdan Wenta, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, p.o. Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska - Kalita oraz major Arkadiusz Radziński, komendant Garnizonu Kielce.

Celem porozumienia jest zapewnienie właściwej organizacji i oprawy świąt państwowych, narodowych oraz uroczystości patriotycznych odbywających się w Kielcach. – Inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej jest niezwykle cenna, chcemy pokazać, że dbając o nasze wspólne dziedzictwo potrafimy działać ponad politycznymi czy społecznymi podziałami – podkreślił Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

- Zależy nam na podniesieniu rangi i należytej powagi uroczystościom, które wspólnie będziemy organizować. Poprzez naszą współpracę chcemy kształtować postawy patriotyczne i społeczne. Miasto Kielce zawsze uczestniczy w przygotowaniu obchodów ważnych rocznic czy świąt narodowych, ale było dla nas istotne, aby doprecyzować sprawy dotyczące zaangażowania poszczególnych instytucji. To jest bardzo ważne – powiedział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

- Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej ma szerszy wymiar – dodał prezydent Kielc – Będziemy korzystać z wiedzy historycznej pracowników IPN, aby poznawać i odkrywać dla kolejnych pokoleń postaci, które odegrały ważną rolę w województwie świętokrzyskim, a szczególnie w mieście Kielce.

- Historia powinna łączyć – podkreśliła dr Dorota Koczwańska-Kalita p.o. Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach. - Najważniejsze wydarzenia, które Polacy przeżywali w przeszłości powinny napawać ich dumą, refleksją i myślę, że podpisując to porozumienie dajemy sygnał społeczeństwu, że chcemy razem obchodzić te święta, że są one dla nas ważne, dlatego, że chcemy w ten sposób chronić dziedzictwo narodowe, kształtować poczucie wspólnoty – podkreśliła dr Dorota Koczwańska-Kalita.

Każda z instytucji w ciągu roku będzie odpowiedzialna za koordynowanie działań przy organizacji poszczególnych wydarzeń. Najbliższą ważną uroczystością organizowaną wspólnie przez strony porozumienia będzie 80. rocznica przekształcenia ZWZ w AK, która przypada w lutym 2022 roku.

Uroczystości państwowe i patriotyczne w 2022 roku

1. Obchody rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową – lider koordynujący – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie Delegatura w Kielcach;
2. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – lider koordynujący – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki;
3. Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej – Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – lider koordynujący – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie Delegatura w Kielcach;
4. Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – lider koordynujący – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki;
5. Obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja – lider koordynujący – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki;
6. Obchody Narodowego Dnia Wolności – lider koordynujący – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego;
7. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego – lider koordynujący - Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie Delegatura w Kielcach;
8. Obchody Święta Wojska Polskiego – lider koordynujący – Dowództwo Garnizonu Kielce;
9. Obchody rocznicy wybuchu Drugiej Wojny Światowej – lider koordynujący – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego;
10. Obchody rocznicy ataków na World Trade Centre – lider koordynujący – Urząd Miasta Kielce;
11. Obchody Międzynarodowego Dnia Sybiraka, rocznica ataku ZSRR na Polskę – lider koordynujący – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie Delegatura w Kielcach;
12. Obchody rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego – lider   koordynujący – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego;
13. Obchody Narodowego Dnia Niepodległości – lider koordynujący – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki;
14. Obchody rocznicy Wybuchu Powstania Listopadowego – lider koordynujący – Urząd Miasta Kielce.

Powrót na początek strony