Wzgórze Karscha jest ważnym miejscem dla kielczan

Zakończył się drugi etap konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji Wzgórza Karscha. Podsumowanie prac oraz wnioski dotyczące zagospodarowania terenu położonego w rejonie ulic: Ogrodowej, Jana Pawła II i Krakowskiej znalazły się w raporcie „Re:witalizacja Wzgórze Karscha”.

Konsultacje społeczne dotyczące obszaru położonego w centrum Kielc, potocznie nazywanego Wzgórzem Karscha, odbyły się w dwóch etapach.
W pierwszym mieszkańcy Kielc zaproszeni zostali do wypełnienia ankiety diagnostycznej, na temat problemów Wzgórza Karscha. Drugi etap polegał na spotkaniu warsztatowym, podczas którego opracowane zostały propozycje zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Ogrodowej, Jana Pawła II i Krakowskiej.

W efekcie powstała diagnoza problemów Wzgórza Karscha oraz pięć koncepcji zagospodarowania terenu. Konsultacje pozwoliły dowiedzieć się także jak obszar ten postrzegają kielczanie.  

Wnioski z przebiegu konsultacji opracowane zostały w raporcie „Re:witalizacja Wzgórze Karscha”.

Powrót na początek strony