Żłobki i przedszkola nie zostaną otworzone w tym tygodniu

Prezydent Kielc poinformował, że w związku z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które są datowane na 30 kwietnia br., podjęto decyzję, że żłobki i przedszkola samorządowe Miasta Kielce nie zostaną otworzone w tym tygodniu.

- Obowiązek zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom Kielc jest naszym priorytetem. W tym zakresie nie możemy pozwolić sobie na jakiekolwiek niedociągnięcia - mówi Bogdan Wenta

Wytyczne GIS mówią m.in. o powierzchni sal i miejsc do zabawy dla dzieci. Wyraźnie zaznaczono maksymalną wielkość grup przedszkolnych.

- Wytyczne mowią wyraźnie o tym, ze możemy mieć w grupie 12 osób, a w szczególnych przypadkach 14, plus opiekunowie. Okazuje się, że sala przy maksymalnym obłożeniu musi mieć przynajmniej 64 m2. Część naszych sal jest większa, natomiast nie wszystkie - informuje zastępca prezydenta Kielc, Marcin Różycki.

Inną kwestią, która budzi obawy organów prowadzących przedszkola i żłobki, jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni dla opiekunów, którzy odprowadzają i przebierają dzieci w szatni. Dodatkowo mogą pojawić się problemy kadrowe.

- Już od weekendu, wraz z dyrektorami oraz pracownikami Referatu Edukacji oraz Promocji Zdrowia i Profilaktyki, prowadzimy działania, by wypełnić liczne zalecenia sanitarne GIS i przygotować placówki opiekuńcze oraz edukacyjne na bezpieczne przyjęcie dzieci. W tym zakresie będziemy pozostawali w stałym kontakcie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach. Będziemy także wnioskowali o przeprowadzenie kontroli w naszych placówkach, celem sprawdzenia, czy spełniamy wszystkie aktualne wytyczne - dodaje Bogdan Wenta.

Powrót na początek strony