Kluczowe sektory

Każde miasto posiada swoje zasoby, które nie są jednakowo atrakcyjne dla wszystkich branż. Rozwój Kielc oparty jest na kilku sektorach podpartych pewnym kapitałem: tradycjami, zasobami kadrowymi, siecią kooperantów, zapleczem rynkowym oraz obecnością firm odnoszących sukcesy zarówno na rynku lokalnym, jak i na rynkach zewnętrznych.

Kluczowe sektory Kielc to:

  • sektor metalurgiczny, maszynowy i precyzyjny – tradycje związane z obecnością Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (najstarszego i największego okręgu przemysłowego w Polsce, gdzie dominowało górnictwo i hutnictwo ołowiu, srebra i miedzi oraz produkcja żelaza), obecność prężnie działających firm, powstawanie nowych zakładów produkujących specjalistyczne sprzęty i podzespoły, pozwalają z powodzeniem rozwijać się w Kielcach
  • sektor kongresowo-wystawienniczy – to tu ma swoją siedzibę najdynamiczniej rozwijający się ośrodek wystawienniczy w Polsce - Targi Kielce S.A, drugie co do wielkości centrum targowe w kraju, które rocznie organizujące ponad 70 wystaw i imprez targowych. Targi Kielce to członek międzynarodowych organizacji targowych UFI i CENTREX potwierdzających wysoką jakość świadczonych usług
  • sektor usług outsourcingowych 8 prężnie rozwijających się uczelni wyższych kształci na swoich kierunkach ponad 20 tysięcy studentów gotowych do podjęcia pracy w tym sektorze. Na terenie miasta działa ponad 40 znaczących firm BPO.
  • sektor budowlany bogate złoża zasobów naturalnych miasta i okolic spowodowały, iż to właśnie tutaj zlokalizowały swoją siedzibę firmy działające w obszarze przemysłu budowlanego i produkcji materiałów budowlanych
  • branża metrologiczna - oddany do użytku w 2024 roku Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar to kluczowa polska inwestycja metrologiczna, 

Więcej o najważniejszych sektorach dla gospodarczego rozwoju Kielc przeczytasz w magazynie "Forbes":

- „Atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji z branży BSS” w numerze 9/23 magazynu "Forbes"

- „Przyszłość z metalu” w numerze 10/23 magazynu "Forbes"

- „Spotkajmy się w Kielcach” w numerze 11/23 magazynu "Forbes"

- „Kampus laboratoryjny GUM otwarty na współpracę z biznesem" w numerze 12/23 magazynu "Forbes".

"Strategia rozwoju miasta Kielce 2030+ w kierunku smart city" jako jedno z wyzwań rozwojowych podaje zredefiniowanie sektów stanowiących najsilniejszy impuls rozwojowy dla kieleckiej gospodarki. Strategia została przyjęta przez Radę Miasta Kielce w połowie 2022 r. Dokument do pobrania ze strony: https://www.kielce.eu Rozpoczynają się prace nad aktualizacją i opracowaniem programów operacyjnych oraz projektów wpisujących się w założenia strategii.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora

ul. Strycharska 6, p. 4, 14

25-659 Kielce

tel. +48 41 36 76 571, 41 36 76 557

e-mail: coi@um.kielce.pl

Facebook: Inwestuj w Kielcach

Facebook: #Kielcedlaprzedsiębiorców

Powrót na początek strony