Współpraca nauki i biznesu

Kooperacja biznesu i nauki w Kielcach jest niezwykle istotna w kontekście prowadzenia interdyscyplinarnych projektów badawczych i wzajemnego wykorzystywania specjalistycznej infrastruktury, ale również w celu komercjalizacji wiedzy.

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Relacje pomiędzy działalnością gospodarczą a ośrodkami naukowymi dotyczą z jednej strony samej edukacji, z drugiej – badań i rozwoju. Politechnika Świętokrzyska prowadzi działalność badawczo-rozwojową i dostarcza biznesowi know-how do wytwarzania nowych bądź ulepszonych dóbr komercyjnych dzięki ponad 70 laboratoriom wyposażonym w nowoczesną aparaturę. Na uczelni działa również Ośrodek Transferu Technologii PŚk będący punktem kompleksowej obsługi usług B+R na rzecz podmiotów gospodarczych.

Politechnika Świętokrzyska odpowiadając na oczekiwania przedsiębiorców i wyzwania Przemysłu 4.0 / Transformacji Energetycznej / Zrównoważonego Budownictwa / Transformacji Cyfrowej zbudowała i wyposażyła w ramach projektu „CENWIS – Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego” 14 nowoczesnych i unikalnych technologicznie laboratoriów. Przedmiot prac badawczych i rozwojowych tych laboratoriów został bardzo starannie dobrany.

Laboratoria te zajmą się m.in. następującymi dziedzinami nauki i gospodarki:

 • nanomateriały i nanotechnologie
 • odnawialne źródła energii
 • materiały i konstrukcje budowlane
 • internet rzeczy
 • prototypowanie i drukowanie 3D
 • robotyzacja produkcji
 • aplikacje mobilne
 • sztuczna inteligencja
 • rzeczywistość wirtualna
 • tomografia komputerowa

Oferta laboratoriów dla biznesu obejmuje:

 • badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • audyty
 • ekspertyzy
 • analizy
 • pomiary
 • diagnozy

Wszystkie 14 laboratoriów jest wyposażanych w najnowocześniejsze dostępne na rynku światowym technologie dla poszczególnych branż i dziedzin. I tak na wyposażeniu laboratoriów CENWIS znajdują się w szczególności:

 • stanowisko do wytwarzania polimerowych elementów precyzyjnych oraz 5 systemów nakładania nano – warstw i nano – powłok
 • mikrosieć elektroenergetyczna wyposażona m.in. w wirtualną elektrownię monitorującą produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, stacjonarne i mobilne magazyny energii oraz stację pogodową do profesjonalnych badań i rejestracji danych
 • manekin termiczny z 22 strefami ogrzewania i gotowością do pracy w temperaturze od – (minus) 20 stopni Celsjusza do + (plus) 50 stopni Celsjusza, przy wilgotności powietrza od 0 % do 100 %
 • system lokalizacji i detekcji uszkodzeń konstrukcji budowlanych umożliwiający wiarygodną ocenę stanu technicznego obiektu w badanym zakresie i odpowiedzialne określenie okresu bezpiecznej eksploatacji
 • kompleksowy system call - contact center z wieloma testowymi stanowiskami agenckimi
 • systemy produkcyjne i informatyczne umożliwiające modelowanie procesów produkcyjnych i zarządzanie cyfrową fabryką
 • platforma obliczeniowa bazująca na najnowocześniejszych procesorach graficznych (GPU), bijących rekordy wydajności w zakresie głębokiego uczenia maszynowego
  i analizie danych, skracających czas obliczeń z kilku dni do kilkunastu minut
 • bieżnie wielokierunkowe z wyposażeniem Virtual Reality (gogle, buty, kontrolery)
 • pierwszy na skalę światową systemem rentgenowskiej tomografii komputerowej łączący różne źródła promieniowania

 

Rozpoczęcie, a w niektórych przypadkach zintensyfikowanie działalności badawczo – rozwojowej Politechniki Świętokrzyskiej we wskazanych powyżej obszarach oznacza jednocześnie:

 • wzmocnienie kompetencyjne Regionu Świętokrzyskiego w obszarach pięciu inteligentnych specjalizacji (zrównoważonego rozwoju energetycznego, technologii informacyjno – komunikacyjnych, turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej, zasobooszczędnego budownictwa oraz sektora metalowo – odlewniczego);
 • możliwość wzmocnienia działań z zakresu z zakresu zielonej i cyfrowej transformacji, które to działania zostaną wsparte przez Unię Europejską bardzo dużymi środkami finansowymi, m.in. w ramach Europejskiego Planu Odbudowy oraz nowego mechanizmu „Next Generation EU”;
 • pomoc i wsparcie dla przedsiębiorców poszukujących nowych i innowacyjnych technologii, które to technologie będą miały potencjał rozwinąć poszczególne biznesy i uczynić je bardziej konkurencyjnymi i opłacalnymi.

 

Strony Politechniki Świętokrzyskiej:

https://tu.kielce.pl/

https://cenwis.tu.kielce.pl

https://ott.tu.kielce.pl/

 

GŁÓWNY URZĄD MIAR - KAMPUS

Do końca 2023 roku w Kielcach zakończy się I etap budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar (KAMPUS). Projekt KAMPUS jest jedną z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych dla polskiej gospodarki. Projekt jest realizowany wspólnie przez konsorcjum Głównego Urzędu Miar (lidera Konsorcjum) oraz Politechnikę Świętokrzyską (partnera konsorcjum, odpowiedzialnego za działalność gospodarczą nowych laboratoriów metrologicznych). Poniższe słowa, wypowiedziane w dniu 13 października 2018 r. przez Prezesa Rady Ministrów – Pana Mateusza Morawieckiego przy okazji podpisania umowy konsorcjum, podkreślają istotność KAMPUS dla Kielc, regionu świętokrzyskiego i całej polskiej gospodarki.

 

„Bardzo się cieszę, że Główny Urząd Miar będzie miał swoją siedzibę w Kielcach - gdzie zostanie utworzony główny ośrodek rozwoju, który będzie miał swoich fachowców: doktorów, profesorów, specjalistów i ekspertów. Ta niezwykle ważna dziedzina dla rozwoju każdego przemysłu, jaką jest metrologia, służy gospodarce i całemu przemysłowi.”

 

W ramach projektu KAMPUS powstanie 6 bardzo nowocześnie wyposażonych laboratoriów metrologicznych w następujących dziedzinach metrologii: 1) akustyka, ultradźwięki i drgania 2) czas i częstotliwość 3) długość 4) masa 5) termometria 6) wsparcie przemysłu. W sumie 31 stanowisk badawczo – rozwojowych.

Laboratoria te będą prowadziły prace badawczo – rozwojowe i będą gotowe zaoferować swoje usługi rozwojowe i technologiczne w szczególności następującym branżom przemysłu: energetyka, przemysł paliwowy, hutnictwo i odlewnictwo, budownictwo, drogownictwo, transport i komunikacja, elektronika i telekomunikacja, przemysł maszynowy, przemysł drzewny, branża rolno – spożywcza, przemysł wydobywczy, medycyna i przemysł farmaceutyczny, branża usług informatycznych i cyfrowych.

 Konsorcjantem KAMPUS odpowiedzialnym za działalność gospodarczą metrologicznej  infrastruktury laboratoryjnej jest Politechnika Świętokrzyska.  

Strona projektu KAMPUS: https://www.gum.gov.pl/pl/kampus/

 

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO

Ofertę dla biznesu i otocznia społeczno-gospodarczego posiada również druga kielecka publiczna uczelnia –  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obejmuje ona m.in.:

 • analizy fizyko-chemiczne i biologiczne wody
 • kompleksowe analizy środowiska: powietrze, woda, gleba
 • badania genetyczne i fizyczne o znaczeniu medycznym
 • badania mikorbiologiczne
 • opinie o innowacyjności
 • badania fizyko-chemiczne w tym skład pierwiastkowy, jakość gazów technicznych

Oferta UJK dla biznesu: https://diitt.ujk.edu.pl/oferta-dla-biznesu/

 

INICJATYWY

Dobrym przykładem pokazującym siłę współpracy biznesu i nauki w Kielcach są coroczne międzynarodowe zawody robotów marsjańskich, w których biorą udział drużyny z całego świata – European Rover Challenge, (ERC, ERC Space & Robotics). Politechnika Świętokrzyska kształci mistrzów świata w sektorze robotyki i kosmonautyki. Biorące w udział w poszczególnych edycjach ERC drużyny z Kielc wielokrotnie udowadniały, że są światową czołówką jeśli chodzi o projektowanie, tworzenie i programowanie robotów marsjańskich – „łazików”

W tym roku, w dniach 15-17 września, odbyła się już 9. edycja zawodów robotycznych. Co roku do Polski przyjeżdżają drużyny z całego świata, aby testować swoje konstrukcje łazików w wielu zadaniach, które symulują kosmiczną misję naukową na powierzchni Marsa. Zawody odbywają się na największym na świecie sztucznym torze marsjańskim tzw. Mars Yardzie, który odwzorowuje cechy powierzchni Czerwonej Planety. W ubiegłym roku zmagania zawodników odbywały się w dwóch formułach stacjonarnej (on-site) oraz zdalnej (remote). Drużyny obecne na miejscu w Kielcach, wykorzystywały zaprojektowane przez siebie łaziki. Natomiast zawodnicy biorący udział w formule zdalnej, do realizacji wyzwań używali łazika "Leo", wyprodukowanego przez polski start-up, zarządzając nim z dowolnego miejsca na świecie.

Samym zawodom zawsze towarzyszy Strefa Inspiracji, w ramach której na odwiedzających czekają liczne prelekcje i warsztaty. Każdy z dni ERC ma motyw przewodni. W tegorocznej edycji jeden dzień został poświęcony Programowi Artemis, drugi technologiom kosmicznym na Ziemi. Prócz prelekcji specjalistów sektora kosmicznego w Auli głównej Politechniki Świętokrzyskiej, odbyły się również spotkania z popularyzatorami nauki! W tegorocznej edycji uwagę najmłodszej audiencji przykuł dr Tomasz Rożek z Fundacji Nauka. To Lubię.

Powrót na początek strony