Pełnomocnik Prezydenta Kielc ds. Osób Niepełnosprawnych

Do zakresu działania pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kielce należy w szczególności

  • inicjowanie i koordynowanie opracowywania miejskich programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami,
  • podejmowanie działań związanych z potrzebami i problemami osób z niepełnosprawnościami, w szczególności w zakresie dostępu do informacji, m.in. w zakresie ochrony praw i interesów,
  • koordynowanie współpracy Urzędu Miasta Kielce, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie tworzenia rozwiązań dotyczących osób z niepełnosprawnościami,
  • organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji poświęconych tematyce niepełnosprawności,
  • interweniowanie w indywidualnych sprawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych,
  • współpraca z Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi reprezentującymi interesy osób z niepełnosprawnościami,
  • przedstawienie Prezydentowi Miasta Kielce problemów środowisk osób niepełnosprawnych i propozycji ich rozwiązań.

Lokalizacja: Urząd Miasta Kielce ul. Młoda 28 (dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest winda)
Numer pokoju: 4
Telefon: 41 36-76-845
e-mail: jerzy.pioro@um.kielce.pl

Dni i godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.30-15.30

Powrót na początek strony