Marcin Chłodnicki - Drugi Zastępca Prezydenta Kielc

Marcin Chłodnicki - urodzony w 1978 roku, kilkanaście lat przepracował w administracji publicznej - początkowo zajmując się organizacją szkoleń, decyzjami administracyjnymi, obsługą funduszy Unii Europejskiej, a potem ich promocją. Z wykształcenia jest magistrem politologii i nauk społecznych. Posiada także dyplomy studiów podyplomowych z zakresu funduszy UE oraz public relations. Ukończył wiele kursów i szkoleń obejmujących tematyką szeroko pojęte zarządzanie.

Do polityki samorządowej trafił przez działalność w lokalnych stowarzyszeniach. Od 2014 roku radny Rady Miasta Kielce. W ostatnim czasie był członkiem zarządu spółki z branży szkoleniowej. Prowadził także zajęcia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Społecznej Akademii Nauk. Prywatnie zawsze najbardziej był zaangażowany w organizacje sportowe, a pasji, jaką jest kolarstwo, trzyma się aktywnie do dziś.

Trzeci zastępca Prezydenta sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

W obszarze nadzoru znajdują się jednostki organizacyjne miasta:

Żłobki

1. Żłobek Samorządowy nr 5

2. Żłobek Samorządowy nr 12

3. Żłobek Samorządowy nr 13

4. Żłobek Samorządowy nr 15

5. Żłobek Samorządowy nr 17

6. Żłobek Samorządowy "Uśmiech Malucha"

Przedszkola samorządowe

7. Przedszkole Samorządowe nr 1

8. Przedszkole Samorządowe nr 3

9. Przedszkole Samorządowe nr 4

10. Przedszkole Samorządowe nr 5

11. Przedszkole Samorządowe nr 6

12. Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 8

13. Przedszkole Samorządowe nr 9

14. Przedszkole Samorządowe nr 13

15. Przedszkole Samorządowe nr 14

16. Przedszkole Samorządowe nr 16

17. Przedszkole Samorządowe nr 18

18. Przedszkole Samorządowe nr 19

19. Przedszkole Samorządowe nr 21

20. Przedszkole Samorządowe nr 22

21. Przedszkole Samorządowe nr 23

22. Przedszkole Samorządowe nr 24

23. Przedszkole Samorządowe nr 25

24. Przedszkole Samorządowe nr 26

25. Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27

26. Przedszkole Samorządowe nr 28

27. Przedszkole Samorządowe nr 29

28. Przedszkole Samorządowe nr 30

29. Przedszkole Samorządowe nr 31

30. Przedszkole Samorządowe nr 32

31. Przedszkole Samorządowe nr 33

32. Przedszkole Samorządowe nr 34

33. Przedszkole Samorządowe nr 35

34. Przedszkole Samorządowe nr 36

35. Przedszkole Samorządowe nr 40

36. Przedszkole Samorządowe nr 42

37. Przedszkole Samorządowe nr 43

Szkoły podstawowe

38. Szkoła Podstawowa nr 1

39. Szkoła Podstawowa nr 2

40. Szkoła Podstawowa nr 4

41. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, (Szkoła Podstawowa nr 5,Przedszkole Samorządowe nr 2)

42. Szkoła Podstawowa nr 7

43. Szkoła Podstawowa nr 8

44. Szkoła Podstawowa nr 9

45. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11

46. Szkoła Podstawowa nr 12

47. Szkoła Podstawowa nr 13

48. Szkoła Podstawowa nr 15

49. Szkoła Podstawowa nr 18

50. Szkoła Podstawowa nr 19

51. Szkoła Podstawowa nr 20

52. Szkoła Podstawowa nr 22

53. Szkoła Podstawowa nr 23

54. Szkoła Podstawowa nr 24

55. Szkoła Podstawowa nr 25

56. Szkoła Podstawowa nr 27

57. Zespół Placówek Oświatowych nr 1, Szkoła Podstawowa nr 28

58. Szkoła Podstawowa nr 31

59. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 32,Przedszkole Samorządowe nr 39)

60. Szkoła Podstawowa nr 33

61. Szkoła Podstawowa nr 34

62. Szkoła Podstawowa nr 39 (Gimnazjum nr 7)

63. Zespół Szkół nr 1 Specjalnych

64. Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych

Licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, placówki oświatowe

65. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego

66. II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego

67. III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida

68. IV Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2)

69. V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego

70. VI Liceum Ogólnokształcące  im. J. Słowackiego

71. Zespół Szkół  nr 2

72. Zespół Szkół  nr 3

73. Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika

74. Zespół Szkół Ekonomicznych

75. Zespół Szkół Elektrycznych

76. Zespół Szkół Informatycznych

77. Zespół Szkół Mechanicznych

78. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

79. Zespół Szkół Zawodowych nr 1

80. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

81. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

82. Świetlica Wspierająco-Integrująca ''Plus"

83. Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

84. Młodzieżowy Dom Kultury

85. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego  i Doskonalenia Nauczycieli

86. Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy

87. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Jednostki i instytucje

88. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

89. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

90. Biuro Wystaw Artystycznych

91. Dom Kultury "Białogon"

92. Dom Kultury Zameczek

93. Dom Środowisk Twórczych

94. Kielecki Teatr Tańca

95. Kieleckie Centrum Kultury

96. Miejska Biblioteka Publiczna

97. Muzeum Historii Kielc

98. Muzeum Zabawek i Zabawy

99. Teatr Lalki i Aktora "Kubuś”

100. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSIR)

101. Centrum Usług Miejskich

 

 Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Przyjęcia interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie lub przy pomocy formularza elektronicznego.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

ul. Strycharska 6
Pokój 706
25-361 Kielce

telefon: 41 36 76 551
fax: 41 34 32 200

marcin.chlodnicki@um.kielce.pl

Powrót na początek strony