Azbest

AZBEST - jak go bezpiecznie usunąć?

Azbest to minerał stosowany jako składnik materiałów budowlanych, pokryć dachowych czy materiałów izolacyjnych. Pyły azbestowe, które unoszą się podczas obróbki tych materiałów (np. wiercenia, łamania, kruszenia) lub ich demontażu są bardzo szkodliwe dla układu oddechowego człowieka. Więcej o azbeście i jego wpływie na zdrowie przeczytasz w ulotce informacyjnej

Nasze miasto posiada Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Kielce na lata 2023-2026. Znajdziesz w nim wiele informacji dotyczących samego azbestu oraz dowiesz się, ile materiału zwierającego azbest udało się już usunąć. Program podaje także sposób finansowania i koszty utylizacji azbestu.

Jeśli chcesz usunąć azbest ze swojej nieruchomości, najpierw zapoznaj się z Zarządzeniem Prezydenta na ten temat. Znajdziesz je w Biuletynie Informacji Publicznej . Następnym krokiem, który musisz wykonać, to złożenie wniosku:

Wypełniony wniosek wyślij pocztą na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Wniosek możesz także przynieść do Kancelarii Urzędu przy ul. Strycharskiej 6 (pok. 12) lub na Rynku 1 (pok. 12). Urząd czynny jest w godzinach 7.30 - 15.30. 

Masz więcej pytań - zadzwoń pod numer 41 36 76 655.


Realizacja „Programu załadunku, wywozu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kielce” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji w kwocie 38 508,02 zł” (środki WFOŚiGW w Kielcach – 19 254,01 zł, środki NFOŚiGW w Warszawie – 19 254,01 zł).

 baner-azbest.jpg

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 657

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Powrót na początek strony