Dla przedsiębiorcy

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz prowadzić odbiór odpadów w Kielcach?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów. Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Taki wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł. Twoja firma zostanie wpisana do rejestru w ciągu 7 dni.

Wypełniony wniosek możesz złożyć w Urzędzie Miasta Kielce lub wysłać pocztą na adres: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce (pok. nr 12) lub ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce (pok. nr 12).

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń pod numer 41 36 76 609.

 

Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Potrzeba uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zależna jest od rodzaju wytwarzanych odpadów oraz od ich ilości. Wytwarzanie odpadów dotyczy nie całego przedsiębiorstwa a jedynie konkretnej instalacji, która w tym zakładzie funkcjonuje. Pamiętaj, że to do Ciebie należy decyzja, czy instalacja, którą posiadasz wytworzy ilość odpadów wymagającą pozwolenia. Jeśli źle ocenisz skalę wytwarzania odpadów lub nie złożysz wniosku o wydanie pozwolenia, grozi Ci odpowiedzialność karna.

Do kolejnych rodzajów "pozwoleń odpadowych" należą pozwolenie na zbieranie odpadów, pozwolenie na przetwarzanie odpadów lub oba te pozwolenia łącznie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania "pozwoleń odpadowych" znajdziesz tutaj.

Realizacja Twojego wniosku i wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów potrwa do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni. Jeśli będziesz niezadowolony z wydanej decyzji, możesz złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest maksymalnie na 10 lat.

Wydanie pozwolenia podlega opłacie skarbowej, która wynosi:

  • dla dużych firm - 2 011 zł
  • dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm - 506 zł
  • dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie - 506 zł

Kartę Usług zawierającą dodatkowe informacje znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 657

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Powrót na początek strony