Komunikaty

29.08.2023 r.

W dniu 29 sierpnia br. odbyło się w Urzędzie Miasta Kielce spotkanie w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Kielce, które poświęcono tematyce zagrożeń, które wystąpiły w ostatnim czasie na terenie kraju ze strony bakterii Legionella.

Sytuacja w mieście pod względem potencjalnych zagrożeń Legionellą została poddana ścisłemu monitoringowi przez służby i instytucje podległe Prezydentowi Miasta Kielce, które otrzymały wytyczne stałego nadzoru nad zjawiskiem. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Wodociągów Kielce.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Kielcach informuje, iż na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne są informacje nt. bakterii, zalecenia oraz procedury zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionellą. 

  1. https://www.gov.pl/web/gis/dzialania-panstwowej-inspekcji-sanitarnej-w-zwiazku-z-wystapieniem-przypadkow-legionelozy
  2. https://www.gov.pl/web/gis/zapobieganie-zakazeniom-bakteriami-z-rodzaju-legionella--zalecenia-dot-ponownego-otwierania-budynkow uzytecznosci-publicznej-i-zamieszkania-zbiorowego-po-wydluzonym-przestoju-lub-ograniczonej-eksploatacji2

Ikonograf - legionelloza co to jest_page-0001.jpg

Powrót na początek strony