16 Dni Przeciwko Przemocy. „Biała wstążka” w Kielcach po raz szesnasty

„Razem przeciw przemocy w rodzinie” pod tym hasłem w Kielcach odbędzie się szesnasta edycja kampanii społecznej „Biała wstążka”. Działania profilaktyczne tradycyjnie zaplanowano w dniach od 25 listopada do 10 grudnia br. Patronat honorowy nad akcją objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Dlatego w okresie trwania kampanii organizatorzy, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zachęcają szczególnie mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy.

Celem akcji jest dotarcie do mieszkańców Kielc: rodzin i przedstawicieli służb zajmujących się walką z przemocą oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. - Każdego roku w okresie od 25 listopada do 10 grudnia, czyli w czasie pokrywającym się z międzynarodową akcją „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet” zachęcamy kielczan, aby reagowali na przejawy krzywdzenia w rodzinie kobiet, dzieci, mężczyzn, osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki temu osoby zagrożone przemocą w rodzinie i doświadczające przemocy nie pozostaną bez wsparcia - mówi Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Inauguracja kampanii odbędzie się w poniedziałek, 28 listopada w Urzędzie Miasta Kielce. Podczas wydarzenia wręczone zostaną wyróżnienia „Lider Dobrych Praktyk”, statuetka „Biała wstążka” oraz podziękowania dla osób, które mają wkład w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Organizatorami kampanii są: Urząd Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach.

Jeśli masz poczucie, że samotnie zmagasz się z trudnym problemem życiowym, zapraszamy do kontaktu.

Przypadki przemocy w rodzinie można zgłaszać między innymi: Policji, Prokuraturze, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, w Zespole Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach, w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach,

Ponadto osoby znajdujące się w kryzysie mogą kontaktować się ze Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach, pod numerami telefonów: 41 368 18 67, 41 366 10 52, 41 362 89 73. Uzyskają tu profesjonalne wsparcie, potrzebne informacje, a w uzasadnionej sytuacji także zaproszenie do osobistego kontaktu ze specjalistą lub całodobowe schronienie.

Zachęcamy osoby w kryzysie do korzystania z dostępnych w Kielcach telefonów zaufania:

Miejski Telefon Zaufania „STOP PRZEMOCY” – 195 13 (całodobowy)

Telefon dla osób w kryzysie emocjonalnym – 195 25 (całodobowy, finansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego)

Telefon Zaufania „PORADNICTWO RODZINNE” – 41 368 18 74 (od 8.00, od poniedziałku – do piątku).

Powrót na początek strony