Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach

Dofinansowano ze środków budżetu państwa - Fundusz dopłat w Banku Gospodarki Krajowej

Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 224 w Kielcach  – etap V

 

Dofinansowanie: 12 045 679,20zł

Całkowita wartość: 14 171 387,30 zł

Inwestycja obejmuje kolejny, V etap budowy budynków mieszkalnych na terenie działki nr ewid. 19/12 obręb 005 w Kielcach.

W zakres tego etapu wchodzi budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z 26 lokalami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni użytkowej  1.036,76 m2, wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami  i zagospodarowaniem terenu.

 

Powrót na początek strony