20 lat CIMIC

W Kielcach odbyły się uroczyste obchody 20-lecia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Siłach Zbrojnych RP. W wydarzeniu udział wziął prezydent Bogdan Wenta, który przy tej okazji uhonorowany został pamiątkowym medalem.

Decyzją ministra obrony narodowej z dnia 29 czerwca tego roku, ustanowiono Święto Współpracy Cywilno-Wojskowej, które co rok będzie obchodzone 6 lipca. CIMIC (Civil-Military Co-operation) oznacza współpracę cywilno-wojskową i jest terminem używanym w ramach struktur NATO, służącym określeniu współpracy sił wojskowych z organami władzy cywilnej w ramach prowadzonych działań. Działania CIMIC przejawiają się m.in. w operacjach prowadzonych w ramach zarządzania kryzysowego oraz wsparcia przez państwo-gospodarza. CIMIC to koordynacja i współpraca, w  ramach wsparcia misji, między dowódcą NATO a podmiotami cywilnymi, w tym ludnością narodową i władzami lokalnymi, a także międzynarodowymi, krajowymi i  pozarządowymi organizacjami i agencjami.

Dziś w Targach Kielce spotkali się wszyscy ci, którzy związani są z CIMIC - przedstawiciele wojska i służb mundurowych, a także władz wojewódzkich i samorządowych. Jak podkreśla prezydent Bogdan Wenta, bezpieczeństwo jest nie tylko domeną wojskową, więc dobra współpraca z partnerami cywilnymi jest jednym z głównych filarów jego zachowania. Województwo świętokrzyskie i miasto Kielce to przykład, że taka współpraca na rzecz bezpieczeństwa jest zawsze możliwa. - Współpraca cywilno-wojskowa odgrywa kluczową rolę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a ostanie 20 lat przyniosło dynamiczny jej rozwój. Dziś śmiało  można stwierdzić, że nasze siły zbrojne charakteryzuje skuteczność, profesjonalizm i gotowość – mówi prezydent.

Pułkownik Adam Włoczewski, komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach podkreślił podczas uroczystości, że Centrum tworzą specjaliści wytrenowani w kraju i za granicą, którzy zajmują się akcjami cywilno-wojskowymi. - Na samym początku, pod koniec lat 90-tych, przede wszystkim przygotowywaliśmy się do operacji koalicyjnej w Iraku. Kolejne lata spędziliśmy w Afganistanie. Ta rocznica to upamiętnienie naszego wysiłku, który tam rozpoczęliśmy. Dziś CIMIC to przede wszystkim hub, który jest układem pozamilitarnym i wojskiem. Pomagamy policji, straży pożarnej, granicznej, jesteśmy wszędzie tam, gdzie dowódcy nas potrzebują. Pandemia, kryzys migracyjny pokazały, że jesteśmy potrzebni i robimy to bardzo dobrze – powiedział komendant.    

Powrót na początek strony