30 lat walczą o prawa i godność osób niepełnosprawnych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach świętuje jubileuszu 30-lecia istnienia. Z tej okazji w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się uroczysta gala, której gośćmi byli: Jerzy Pióro, pełnomocnik Prezydenta Kielc ds. osób niepełnosprawnych, Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Grzegorz Sowiński, dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta.

Kieleckie Koło PSOUU powstało w 1993 roku, przez ten czas Stowarzyszenie stworzyło w Kielcach siedem placówek dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Oprócz nich organizacja prowadzi także inne formy wsparcia tj. imprezy integracyjno-kulturalne, kursy, szkolenia, grupy wsparcia, konferencje naukowe, debaty oraz turnusy.

- Bardzo ważnymi partnerami naszej organizacji w zaspakajaniu potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym są władze samorządowe i rządowe oraz sponsorzy i darczyńcy. Dlatego dziś pragnę podziękować wszystkim, którzy od lat wspierają naszą działalność - podkreśla Iwona Godek, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia.

PSOUU istnieje od 60 lat, w tym czasie stało się wiodącą organizacją włączającą osoby z niepełnosprawnością intelektualną ich rodziny oraz najbliższe otoczenie w nurt życia społecznego. Opracowywane latami podstawy programowe pracy poszczególnych placówek, na przełomie kilkudziesięciu lat były weryfikowane, poprawiane i dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

PSOUU jako organizacja ogólnopolska jest wzorcowym przykładem samoorganizowania się społeczności. Obecnie skupia ponad 13 tys. członków w 123 kołach terenowych.

Powrót na początek strony