50 lat razem. Piękne jubileusze kieleckich małżonków

30 par odebrało dziś z rąk prezydenta Bogdana Wenty oraz przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Karysia medale za długoletnie pożycie małżeńskie. – 50 lat razem to niezwykłe osiągnięcie. Trwajcie i kochajcie się. Jesteście przykładem dla innych, że prawdziwa miłość przetrwa wszystko - mówił prezydent Bogdan Wenta.

Uroczystość odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kielcach. Oprócz odznaczeń, jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz życzenia.

- To przeżycie również dla mnie. W przyszłym roku wraz z moją małżonką obchodzić będziemy 40-lecie pożycia małżeńskiego. Najważniejsze jest, aby się zawsze wspierać. W takim dwuosobowym zespole można osiągnąć wszystko - powiedział prezydent.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1031). Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi RP wojewodowie.

Powrót na początek strony