84. rocznica agresji ZSRS na Polskę. Obchody w Kielcach

Pomnik Matki Polki Sybiraczki w Kielcach.jpg
IPN

W niedzielę 17 września odbędą się uroczystości w 84. rocznicę agresji ZSRS na Polskę. Rozpocznie je msza św. w kościele garnizonowym pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kielcach w intencji zmarłych i zamordowanych. Początek o godzinie 10.00.

Główne uroczystości odbędą się o 11.30 przed pomnikiem Matki Polki Sybiraczki na kieleckiej Kadzielni. Rys historyczny przedstawi Marek Jończyk z Referatu Badań Historycznych w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. W ramach patriotycznego spotkania zaplanowano również wręczenie Odznak Honorowych za zasługi dla Związku Sybiraków. Zebrani złożą przed pomnikiem kwiaty i znicze. Po głównej części, o godz. 12.30 kwiaty i znicze zostaną złożone również przed Pomnikiem Sybiraków na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Organizatorzy uroczystości: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Związek Sybiraków Oddział Wojewódzki Kielce, Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska”. Współorganizatorzy: Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Urząd Miasta Kielce.

17 września 1939 r. Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była częścią tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który zawarły Niemcy i Rosja. W konsekwencji podpisanego 23 sierpnia 1939 r. paktu Ribbentrop–Mołotow, wybuchu II wojny światowej, wkroczenia 17 września 1939 r. Armii Czerwonej i układu o przyjaźni i granicach zawartego 28 września 1939 r. pomiędzy III Rzeszą a ZSRS tereny naszego kraju zostały objęte okupacją sowiecką. Mimo że trwała ona zaledwie 21 miesięcy, do 22 czerwca 1941 r., zapisała się krwawo na kartach historii narodu polskiego.

Powrót na początek strony