Akcja "Czyste, Zielone Miasta" w Kielcach

Zapraszamy wszystkich do udziału w projekcie „Czyste, Zielone Miasta”, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Program Czysta Polska. 9 września planowane jest wielkie sprzątanie terenu Stadionu Leśnego i posadzenie drzew przekazanych przez Lasy Państwowe.

To jednak nie koniec. Na wszystkich uczestników będzie czekać szereg atrakcji: zabawy i warsztaty edukacyjne przygotowane m.in. przez Kielecki Park Technologiczny Energetyczne Centrum Nauki Industria, ENERIS Surowce, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Promniku, Straż Miejską w Kielcach.  

Relację z wydarzenia będzie można zobaczyć na stronie www.programczystapolska.pl oraz w mediach społecznościowych Facebook i Instagram.

Akcja „Czyste, Zielone Miasta” odbędzie się 9 września o godzinie 15:00 na Stadionie Leśnym.

Planowany harmonogram działań

● 15.00-17.30 - strefa warsztatowo-eventowa – polana przy boisku od strony Alei Na Stadion. Planowane działania: dla dzieci gry i zabawy dot. segregacji odpadów, ekologiczne kolorowanki, dla dorosłych broszury dot. prawidłowej segregacji odpadów oraz zasad funkcjonowania odrzutowozu,

● 15.15 do 15.45 – sadzenie drzew leśnych na terenie stadionu leśnego (ok 100 szt. drzew, stoisko Nadleśnictwa Kielce i Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych)

● 16.00 do 17.00 – akcja sprzątania terenu wokół stadionu leśnego (worki na odpady - stoisko firmy Eneris). Kontener na zebrane worki z odpadami zostanie ustawiony na parkingu GREEN VELO – Aleja Na Stadion

Celem akcji jest nie tylko edukacja, ale również integracja mieszkańców którzy interesują się zdrowym trybem życia w ekologicznym świecie. W ubiegłym roku Stowarzyszenie w ramach akcji „Czyste, Zielone Miasta” odwiedziło aż 45 miejscowości. Dzięki współpracy z władzami samorządowymi udało się zrealizować unikatowy projekt, w ramach którego zasadzono blisko 7 tys. drzew, rozdano prawie 5 tys. sadzonek i zebrano 25 ton odpadów.

Zbudujmy razem społeczność, która działa i dba o przyszłość nas wszystkich!

Partnerzy wydarzenia: Lasy Państwowe, Miasto Kielce, Kielecki Park Technologiczny, Energetyczne Centrum Nauki, Straż Miejska, Eneris Surowce.

Powrót na początek strony