Ambitne plany drogowców na 2021 rok

Rok 2020 był w Kielcach czasem intensywnej pracy dla drogowców. Taki ma być również kolejny. W nadchodzących miesiącach nie tylko zostaną ukończone już trwające inwestycje, ale rozpoczną się kolejne. Zarówno te realizowane w większym, jak i mniejszym zakresie.

158 milionów złotych. Taką kwotę na inwestycje drogowe zaplanowano w projekcie budżetu Kielc na 2021 rok. Obejmuje ona zarówno inwestycje roczne, jak i wieloletnie. Założenia Miejskiego Zarządu Dróg na nadchodzące miesiące są ambitne.

- Będziemy się skupiać na dokończeniu inwestycji, które już trwają, m.in. przebudowie ulicy Zagnańskiej i Witosa. Ma ona zakończyć się w lipcu przyszłego roku - mówi Jarosław Skrzydło, rzecznik MZD w Kielcach.

Obecnie zaawansowanie prac szacowane jest tam na ok. 80 procent. Na ul. Witosa zlikwidowano ruch wahadłowy. Na jezdniach, do ułożenia, pozostała już tylko ostatnia warstwa ścieralna oraz oznakowanie poziome. Obie nitki ul. Zagnańskiej, od Jesionowej do Witosa, są przejezdne.

Projekt „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską” realizowany w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

RPO EFRR.jpg

W kolejnych miesiącach drogowcy pojawią się także na drugim fragmencie ulicy Zagnańskiej.

- W przyszłym roku rozpoczniemy dwie duże inwestycje realizowane z funduszy europejskich czyli przebudowę ulicy Zagnańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Witosa do granicy miasta czyli do wysokości Aresztu Śledczego. Planujemy także przebudowę ulicy Domaszowskiej i Żniwnej, wraz z przebudową skrzyżowania Al. Solidarności z Al. Tysiąclecia PP. Obie inwestycje będą współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - tłumaczy Skrzydło. Przetargi na wykonanie tych inwestycji Miejski Zarząd Dróg ogłosił jeszcze w grudniu. Kończą się one odpowiednio 14 i 21 stycznia.

POLSKA WSCHODNIA EFRR.jpg

Poza dużymi inwestycjami, na 2021 rok planowanych jest szereg mniejszych, ale równie ważnych. Przebudowane mają zostać m.in. ulica Wojska Polskiego, na odcinku od Miodowicza do Zakopiańskiej, ulica Słowackiego, od Prostej do Seminaryjskiej czy ulica Naruszewicza.

- Kontynuować będziemy też modernizację ulicy Prostej. Oprócz tego planujemy rozpoczęcie praci na mniejszych ulicach, m.in. Czachowskiego, Skalistej oraz ulicy Barwinek - dodaje rzecznik MZD.

By założenia na nadchodzący rok zostały wykonane, najpierw Budżet Kielc na 2021 rok musi zostać uchwalony przez Radę Miasta. Miejski Zarząd Dróg będzie mógł wówczas przystąpić do realizacji przygotowanego planu.

Powrót na początek strony