Aneta Litwin będzie nowym Komendantem Straży Miejskiej w Kielcach

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbyły się w poniedziałek, 28 marca br. Na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Kielcach komisja konkursowa zarekomendowała Prezydentowi Kielc Bogdanowi Wencie Anetę Litwin. Nowa Komendant obejmie stanowisko 1 kwietnia br.

Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej, Prezydent Kielc ogłosił 8 marca br. Do konkursu zgłosiły się trzy osoby, jedna kobieta oraz dwóch mężczyzn. Jeden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych. Ostatecznie przed komisją konkursową stawiły się dwie osoby, które odpowiadały na pytania członków komisji oraz psychologa. 

Warunki jakie musieli spełnić kandydaci to m.in. posiadanie wyższego wykształcenia magisterskiego, minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy lata pracy na stanowisku kierowniczym. Każdy z kandydatów musiał również wykazać się wiedzą na temat zadań i funkcjonowania Straży Miejskiej w Kielcach oraz znajomością aktualnie obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy.

Na długiej liście wymagań były także zdolności organizatorskie i menadżerskie, doświadczenie w kierowaniu zespołem, znajomość zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań, operatywność, innowacyjność, komunikatywność, odporność na stres i umiejętność analitycznego myślenia.

Każdy kandydat musiał przedstawić także koncepcję funkcjonowania Straży Miejskiej w Kielcach. Komisji konkursowej najbardziej spodobała się ta zaprezentowana przez Anetę Litwin.

Powrót na początek strony