Anioł Dobroci dla DPS im. Florentyny Malskiej

Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach został laureatem plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” organizowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Plebiscyt odbył się po raz 16. Jego celem jest dostrzeżenie, docenienie i promocja instytucji oraz osób fizycznych, które szczególnie angażują się w pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Do nagrody zgłaszane są inicjatywy, projekty, wydarzenia i działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka.

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Tarnowskiej w Kielcach jest najstarszą tego typu placówką w Polsce i jedną z pięciu prowadzonych przez samorząd Kielc. Powstała w 1930 roku, z inicjatywy Florentyny Malskiej. Kielczanka sprzedała swój majątek i założyła fundację, której celem była opieka nad starszymi i chorymi osobami stanu szlacheckiego i spośród kieleckiej inteligencji. Na zakupionych gruntach wzniesiono dom, początkowo dla 15-20 osób. Obecnie w placówce opiekę znajduje około 100 osób. Dom w tym roku świętował jubileusz 90-lecia powstania.

Statuetka.jpg

Powrót na początek strony