Ankieta w sprawie monitorowania "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City"

Strategia Miasta Kielce jest dokumentem wyznaczającym cele rozwoju naszego miasta w odniesieniu do wszystkich sfer jego funkcjonowania. Dokument ten obejmie zagadnienia w długim czasookresie oraz pomoże wskazać narzędzia, jakie należy wykorzystać, aby te cele zostały osiągnięte. Strategia wskazuje jak najefektywniej wykorzystywać posiadane zasoby z uwzględnieniem wszystkich czynników zewnętrznych w tym również potencjału finansowego miasta. Przedmiotowa ankieta jest elementem corocznego systemu monitoringu, który pozwala zidentyfikować i określić kierunki zmian w ramach oceny warunków życia w Kielcach przez opinię publiczną.

Szanowni Państwo,

Wizja rozwoju Kielc związana jest z jakością życia mieszkańców, zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym, a także z przyjaznością dla środowiska. To także najważniejsze założenia przyjętej Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City. Jej realizacja musi opierać się na odpowiedzialnych działaniach ponieważ to przyszłe pokolenia będą beneficjentami dzisiejszych decyzji.

Serdecznie zapraszam mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, właścicieli firm, instytucje publiczne, przedstawicieli mediów i każdego, dla którego ważny jest rozwój naszego Miasta Kielce do udziału w Ankiecie badania opinii publicznej, która jest elementem monitoringu realizowanej strategii.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych analiz. Zależy nam bardzo na uzyskaniu jak największej liczby opinii, dzięki którym będziemy mogli poznać aktualne Państwa potrzeby w zmieniających się warunkach oraz ocenić realizację naszej strategii.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://wypowiedzsie.kielce.eu/ankieta-strategia-2024   

Na jej wypełnienie czekamy do 14 kwietnia 2024 roku.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta Kielce

Bogdan Wenta

Powrót na początek strony