Areszt Śledczy w Kielcach otrzymał sztandar

Uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Kielcach wraz z jego poświęceniem i wbiciem gwoździ honorowych odbyła się dziś przed siedzibą Muzeum Narodowego. W wydarzeniu udział wziął Szczepan Skorupski sekretarz Urzędu Miasta Kielce.

Nadanie sztandaru to wyraz prestiżu i szacunku dla pracy służby więziennej oraz całej załogi Aresztu Śledczego w Kielcach, która od lat poza realizacją zadań służbowych angażuje się w  projekty pomocowo-charytatywne na rzecz środowiska, w którym pełni służbę.

Początki Aresztu Śledczego w Kielcach sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Więzienie kieleckie powstało na mocy dekretu gen. Józefa Zajączka z dnia 24 września 1816 roku. Znalazło ono siedzibę w budynkach na zapleczu Pałacu Biskupów Krakowskich. Pracowało nieprzerwanie do 1980 roku. W 1981 roku areszt został przeniesiony do wybudowanego w latach 1975 – 1980 obiektu przy ulicy Zagnańskiej, gdzie funkcjonuje do dziś.

Areszt Śledczy w Kielcach jest jednostką podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie, przeznaczoną zarówno dla - tymczasowo aresztowanych, jak i odbywających kary pozbawienia wolności - kobiet i mężczyzn.

Powrót na początek strony