Artystycznie i profilaktycznie w Parku Miejskim

Występy artystyczne, konkursy, animacje i konsultacje czekały dziś na mieszkańców Kielc podczas Festynu Profilaktycznego, który odbył się w Parku Miejskim. Z uczestnikami oraz wystawcami spotkali się zastępcy prezydenta Kielc Bożena Szczypiór i Marcin Chłodnicki oraz radny Arkadiusz Ślipikowski.

W muszli koncertowej odbyły się występy dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych z Kielc. Każda świetlica miała swój namiot, w którym zaprezentowały prace plastyczne (biżuterie z koralików, decupage, quilling, origami, ozdoby z filcu itp.). Były konkursy, animacje, malowanie twarzy czy pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ze Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Swoje punkty konsultacyjne miały: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, MONAR, Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ, gdzie dyżurowali terapeuci i pedagodzy. Na miejscu nie zabrakło stoiska Straży Miejskiej i Policji Świętokrzyskiej. 

Organizatorami wydarzenia byli: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Festyn to realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Powrót na początek strony