Atrakcyjne "4 Kąty". Skorzystaj z propozycji świetlic środowiskowych

Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty" zachęca osoby w różnym wieku do korzystania z szerokiej oferty zajęć i wsparcia specjalistów. Placówki należące do struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zapewniają m.in. pomoc uczniom w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji wśród dzieci i młodzieży. Świetlice prowadzą działalność edukacyjną, profilaktyczną i wychowawczo-opiekuńczą. Ponadto w placówkach "4 Kąty" można skorzystać z pomocy terapeutów z zakresu logopedii, psychologii czy rehabilitacji.

Edukacja i profilaktyka

Działania edukacyjne prowadzone w świetlicach "4 Kąty" polegają na indywidualnej pomocy w nauce, prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla całych rodzin oraz organizowaniu spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin. W placówkach odbywają się również zajęcia utrwalające wiedzę do egzaminów szkolnych.

W świetlicach wiele miejsca poświęca się również profilaktyce. Placówki prowadzą różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego. W trudnych sytuacjach wychowawczych, rodzice mogą skorzystać z pomocy specjalistów. Organizowane są także pikniki i festyny promujące aktywne spędzanie czasu wolnego przez całe rodziny.

Rozwijanie pasji i zainteresowań

Opiekunowie prowadzący zajęcia wychowawczo-opiekuńcze skupiają się na rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań podopiecznych. W „4 Katach” organizowane są zajęcia wokalne, teatralne, kulinarne, plastyczne. Obecnie trwają zapisy na zajęcia sportowe i treningi piłkarskie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 41 312 05 48 lub 664 748 306.

W bogatej ofercie zajęć znajdziemy naukę gry na gitarze, flecie, ćwiczenia rytmiczne, a także kurs rysunku i malarstwa. Podopieczni świetlic mają też okazję uczestniczenia w wycieczkach, koncertach czy przedstawieniach teatralnych.

Pomoc specjalistów

Świetlice prowadzą również zajęcia rehabilitacyjne i specjalistyczne formy pomocy terapeutów. W ofercie terapie: logopedyczna, integracji sensorycznej oraz pedagogiczna dla dzieci z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią. Prowadzone są również zajęcia pomocy psychologicznej dla dzieci polskich oraz dla dorosłych i dzieci z Ukrainy.

Adresy świetlic „4 Kąty” w Kielcach

Dzieci i młodzież, dorośli

  • ul. Paderewskiego 20, tel. 41 343 19 35
  • ul. ul. Marii Konopnickiej 5, tel. 41 331 75 27 +48 41 331 73 19
  • ul. Ściegiennego 270D, tel. 668 689 913
  • ul. Sandomierska 126, tel. 41 312 05 48 lub 664 748 306 – świetlica specjalistyczna

Seniorzy

  • ul. Konopnickiej 5, tel. 41 331 31 03
  • ul. Marszałkowska 12, tel. 41 367 63 26  

Powrót na początek strony